MADFARVER KAN PÅVIRKE BØRN

"RED nr.3" er et rødt farvestof til levnedsmidler. Det hedder kemisk "erythrosin B". En undersøgelse af farvestoffet RED-3 viste, at det producerede en irreversibel frigivelse af neurotransmitterende acetylcholin, når det blev påført neurotransmitter-synapser, der var isoleret fra frøer. Acetylcholin anvendes i kroppen til at overføre nerveimpulser mellem nerveceller. (Science bd.207, (1980) s.1849).

Ved en undersøgelse, refereret i Science bd.205 (1979) s.401, blev det vist, at stoffet RED nr. 3 hæmmer optagelsen af dopamin i hjerneceller hos rotter. Stoffet var en hundrededel gange så effektiv som amfetamin i dets hæmning af dopaminoptagelsen. Disse iagttagelser styrker teorien om, at RED nr. 3 kan producere overaktivitet hos visse børn (som det omtales i Science bd.207, 1980, s.1485 og s.1487). Dansk Kemi nr.8, 1980 s.186.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128