DÅSEMAD MED BLYFORURENING

Tun i dåser, der er blyloddet, kan indeholde ca. 40.000 gange mere bly end der oprindelig er tilstede i fisken. Mens en frisk tunmuskel indeholder 0,3 mikrogram bly pr. gram fisk, fandtes 14.000 mikrogram bly pr. gram dåsetun. Det har desuden vist sig, at laboratorier, der bruger konventionelle hurtigmetoder ved blyanalyser laver alvorlige fejl ved målinger af blykoncentrationer. Dansk Kemi nr.8, 1980 (ref.fra Science bd.207, (1980), s.167).

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128