KRYBDYR OG PADDER FREDES

Bekendtgørelsen, der gælder fredning af Danmarks 5 krybdyrarter og 14 paddearter, træder i kraft fra 1. marts 1981. Den siger generelt, at dyrene ikke må slås ihjel, og at deres æg og yngel ikke må indsamles. Hugorme må kun dræbes, hvis de træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko. Desuden er der lempelser m.h.t. indsamling af dyr til undervisningsbrug og forskningsformål. Der må således indsamles enkelte eksemplarer af Stålorm, Alm. Firben, Lille Vandsalamander, Skrubtudse, Butsnudet Frø, Spidssnudet Frø og Grøn Frø. Dyrevennen nr. 1, 1981 s.3.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128