MAGNESIUM OG KRÆFT

Undersøgelser tyder på, at magnesium har en hæmmende virkning på kræft. Dette er den foreløbige konklusion på dyreforsøg med magnesiumrig og magnesiumfattig kost og på epidemiologiske undersøgelser om sammenhængen mellem kræfthyppighed og magnesiumindholdet i vand, føde og luft. Current Contents: ISI Press Digest nr.1, 1981 s.11 (ref.fra Medical Hypotheses,. 290 (1041) :863-71 aug.1980.)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128