HUMAN INSULIN FRA NOVO

De første kliniske forsøg på diabetikere med Novo's menneskeinsulin, som omtaltes i BIO-NYT nr. 2, er nu begyndt på Hvidøre Hospital ved København. Resultaterne ventes at foreligge næste forår. Der er allerede blevet udført farmakologiske studier på raske frivillige forsøgspersoner i England med Novo's præparat. Dansk Kemi nr.1 jan.1981 s.31.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr.3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128