IMMUNITET HOS FISK

Fiskefarme er blevet stadig mere almindelige, og det er derfor blevet vigtigere at kende til fiskesygdomme og deres bekæmpelse. Immunitetssystemet hos fisk er kun undersøgt i ringe grad. Margaret Manning, Zoology Department, Hull Univ. har foretaget undersøgelser over karper, ørreder og den tropiske fisk Tilapia. Hun undersøgte fiskenes immunitet mod sygdomme som furunculosis og vibriosis, der begge er bakteriesygdomme, samt virussygdommen smitsom pancreasnecrose ("infective pancreatic necrosis" = "I PN") . Fiskene viste immunitet i meget tidlig alder. Cirka 2 uger efter klækning havde fiskene en god mængde af lymfocytter, de celler, som danner antistoffer. Ved 3 måneders alderen syntes alle komponenterne i immunsystemet at være tilstede og i funktion. I den første uge efter klækning blev fiskelarverne tilsyneladende beskyttet ved hjælp af ikke-specifikke makrofag-celler. Vaccinerne, der stadig er på forsøgsstadiet, kan enten gives med føden eller opløses i vandet og dermed indtages gennem gællerne. Jo mindre fiskene er, jo billigere er det at immunisere dem, og de første forsøg viser gode resultater. Der forestår stadig meget arbejde indenfor dette felt. Margaret Mannings undersøgelse er ikke publiceret. New Scientist 29/1-81 s.280.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128