BANK FOR MILJØPRØVER

Der skal i Tyskland oprettes et dybfrostlager af miljøprøver til brug ved fremtidige undersøgelser af forureningsgraden. Anlægget skal opbygges i foråret 1981 ved Atomforskningsanlægget i Jillich. Institut für Chemie der KFA, Jülich skal stå som ansvarlig for anlæggets opbygning. Det er meningen, at man vil opbevare prøver af menneskelige organer som lever, fedtvæv og blod, men der skal også indgå prøver som fisk, muslinger, alger, jordprøver, slam fra rensningsanlæg, regnorme, løbebiller, græs, rødder og komælk. Prøverne vil blive opbevaret i flydende kvælstof ved -150 til -196 grader C. Desuden vil der være en fryseboks ved -80 grader C. Der må træffes særlige forholdsregler for at undgå utilsigtet forurening af prøverne. Ved hjælp af dette lager vil man ved fremtidige undersøgelser kunne konstatere, om der er sket en stigning i en forureningstype. Som forholdet er i dag, kan det være svært at sammenligne analyseresultaterne med tidligere publicerede resultater, fordi målemetoderne stadig forbedres. Frankfurter Allgemeine Zeitung 14. jan 1981 s.30

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128