SLANGEBID SOM DØDSÅRSAG

En stikprøveundersøgelse som 2 medarbejdere, Pugh og Theakston, ved Tropemedicinsk Inst, Liverpool, har foretaget i Nigeria, viser at antallet af dødsfald fra slangebid er blevet stærkt undervurderet. Den vestafrikanske stat Nigeria har 80 millioner indbyggere og et areal på 25 gange Danmarks areal. Det skønnes i undersøgelsen, at der årligt dør 10.000 af slangebid i Nigeria, svarende til mellem 1 og 2% af alle registrerede dødsfald.

Trods alt overlever 9/10 af ofrene, og derfor håber alle, der bliver bidt, at komme sig uden sagkyndig hjælp. Men der findes også hospitaler, hvor op til 10% af sengene til tider er belagt med ofre fra slangebid. Biddet skyldes især den sorthalsede spyttecobra, der på et par meters afstand kan spytte gift i ofrenes øjne, så de midlertidigt blindes. I Midtnigenia skyldes bid især efan'en, på engelsk kaldet tæppehugorm. Den er under 60 cm og yderst talrig. Den kan med skællene frembringe en hvislende lyd. Politiken 3.jan. 1981 sekt. 2, s.2 (ref.fra The Lancet).

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128