VACCINE MOD BI-STIK

Medicinalfabrikken Pharmacia har udviklet en ny vaccine som ved indsprøjtning i små mængder over en lang periode kan gøre særligt allergiske personer så modstandsdygtige overfor bi- og hvepsestik, at de Ikke får andet ubehag end andre mennesker, når de bliver stukket. Der forekommer l Danmark nogle få dødsfald om året som følge af bi- eller hvepsestik, men mange hundrede bliver alvorligt syge. Man gætter på, at adskillige tusinde er allergiske overfor bi- og hvepsestik. Man har i flere år kunnet behandle med en slags vaccine som var fremstillet af hele bi- og hvepsekroppe, men behandlingen var Ikke særlig effektiv. Medens hvepsegiften stadig fås ved at opsøge hvepsebo, dræbe hvepsene ved dybfrysning og udtage brodden med vedhængende giftsæk fra hver enkelt hveps, har man for biers vedkommende kunnet anvende en mere elegant metode: I de faste bistader installeres en membran, der er gjort elektrisk ledende. Når bierne rammer den, bliver de irriterede og stikker membranen, men de mister ikke brodden herved. På en glasplade nedenunder opsamles den udsprøjtede gift. (Tilsvarende metode kan ikke bruges til hvepse, da de bider membranen itu med kæberne). Vaccinen er med fine resultater blevet afprøvet på Århus kommunehospitals lungemedicinske afd. under ledelse af overlæge dr.med. Niels Knudsen. Jyllandsposten 151 jan.1981 s.7.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128