MIDDEL MOD FORKØLELSE ?

Efter et større forsøgsprogram har man på Lilly Research Laboratories fundet frem til nogle stoffer, der viser hæmmende virkning overfor virustyper som Rhinovirus, der er årsag til almindelig forkølelse, samt beslægtede virusarter som f.eks. Coxackivirus. Stofferne er modificerede benzimidazoler. Ved forsøg in vitro (dvs. forsøg i "reagensglas") har stofferne vist sig effektiv overfor mere end 60 typer af Rhinovirus, men der er endnu ikke sket klinisk afprøvning. Dansk Kemi nr.12, 1980 s.310 (ref. fra: Chemical & Engineering News 1.sept.1980).

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128