MIKROBIEL MINERALUDVINDING.

Mikroorganismer kan bruges til udvinding af metaller fra mineraler. F.eks. kan mikroorganismer bruges til udvinding af kobber, idet kobbersulfidmineraler altid findes sammen med pyrit (FeS), og mikroorganismerne kan oxidere pyrit til ferrisulfat, som derefter igen oxiderer kobberforbindelserne til kobbersulfat, og dette kan udvindes fra udludningsvandet. Cirka 15% af kobberproduktionen i USA foregår på denne måde. I praksis sker det ved at affald fra kobberudvindingen, som normalt indeholder under 0, 4% kobber, dynges op og overrisles med vand. Så starter mikroorganismerne deres oxidationsproces. Teknikken bruges også til udvikling af uran fra udtømte miner, idet væggene oversprøjtes med vand. Ved oxidation af UO2 med ferrisulfat dannes UO2SO4, som kan opsamles. Shell BiAciAces Laboratory i Sittingbourne, arbejder med mikrobiologisk udludning af zinkmalme, der ofte optræder sammen med bly i sulfidmineraler. Med mikroorganismernes hjælp opnås en blanding af vandopløseligt zinksulfat og uopløseligt blysulfat. Dansk Kemi 12, 1980. s.288. (ref. fra Science & Technology Newsletter nr.47, Shell Center, London)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128