ALKOHOL OG SEX

Psykologer i USA rapporterer, at når mænd efter at have drukket alkohol er mindre hæmmet overfor det modsatte køn, skyldes det ikke så meget ethanolens virkning som følelsen af, at man ved at have drukket alkohol har en undskyldning for sin frie opførsel. En gruppe mænd blev opdelt efter deres "seksuelle skyldfølelse", hvorved der her menes, at en mand der havde lyst til at kysse en pige under misteltenen, men ikke syntes han burde gøre den, har en høj "seksuel skyldfølelse". Man opdelte derefter mændene i 4 grupper, der alle indeholdt mænd med høj, middel og lav "seksuel skyldfølelse". En gruppe fik vodka og tonic, en anden gruppe kun tonic. Disse to grupper fik begge sandheden at vide om, hvad de drak. En 3. gruppe fik tonic, men fik fortalt, at det var alkohol. En 4. gruppe fik vodka og tonic, men fik fortalt, at det kun var tonic.

Kun få af mændene troede ikke på, hvad de fik fortalt om drikkens indhold. Det viste sig, at mændene med høj "seksuel skyldfølelse" under lysbilledfremvisning af mere eller mindre afklædte kvinder og af pornografiske scener brugte længere tid til at se på lysbillederne, hvad enten de havde drukket vodka eller de kun troede det. I grupperne med mindre "seksuel skyldfølelse" var virkningen ikke så udtalt, men de, der troede (korrekt eller ikke), at de havde drukket alkohol karakteriserede dog lysbillederne som mere seksuelt stimulerende, end de, der troede, de kun havde drukket tonic (hvad enten de "troede" rigtigt eller ej).

Resultaterne tyder på, at ved lav- eller middeldosis af alkohol er den sociale opførsel hos mænd i højere grad en funktion af forventning end en funktion af fysiologi. New Scientist 25.dec.1980 s.772. (ref.fra: J.of Abnormal Psychology, bd. 89, 644)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2

Internetkilder:

BioNyt - Videnskabens Verden


Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!
eller gå til BioNyt's Internetsideher!

Forsiden af BioNyt nr. 128