KRÆFT FRA ISOLERINGSSKUM ?

Amerikanske undersøgelser har vist, at hvis rotter udsættes for formaldehyddampe, som bl.a. udskilles af skum af den urinstofformaldehydtype, der bruges til isolering af huse, vil rotterne efter 18 måneder have udviklet næsetumorer i 20% af tilfældene. Derimod kunne der ikke påvises tumorer i mus, der blev udsat for luftarten. Formaldehyd har vist sig at skade DNA i bakterier, gærarter, svampe samt insekter og pattedyrceller. Derimod har epidemiologiske undersøgelser af arbejdere i virksomheder, . der bruger formaldehyd, ikke vist en øget kræfthyppighed. Det uafhængige regeringsnedsatte udvalg i USA "Consumer Product Safety Commission" besluttede d. 24.nov. 1980 at stemme for et forbud mod isoleringsskummet urinstof-formaldehyd på baggrund af de foreliggende undersøgelser. Staten Massachusetts har allerede forbudt stoffet, og andre stater har begrænset dets anvendelse. Imidlertid er de økonomiske interesser i denne sag enorme. Cirka 52 virksomheder i USA producerer 3 milliarder kg vandig formaldehyd årligt, og virksomhedernes omsætning udgør 8% af USA's bruttonationalprodukt. Formaldehyd findes også i tøj, maling, byggematerialer af træ, lim og plaststoffer, New Scientist 11.dec.1980 s.695.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr.2
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128