UDDØENDE ARTER

Vi mister nu mindst 1 art pr. dag. Ved slutningen af 1980'erne kan hastigheden for uddøende arter være på 1 art pr. time. Ved år 2000 kan 1 million arter være uddøde på grund af menneskets aktiviteter (ud af et total på 5-10 millioner arter). Indenfor de næste 30-50 år kan vi have nået at udrydde 1/4, måske 1/3 og ikke utænkeligt halvdelen af arterne, før væksten i menneskepopulationen er stabiliseret og væksten i menneskelig udnyttelse af naturen er standset. Samtidig med at dette betyder evig fortabelse af et enormt genetisk materiale, kan det naturligvis også få store økologiske følger. Norman Myers i: Ambio, bd.9, nr.5, 1980 s.229-235. (Se desuden: "The Sinking Ark" af Norman Myers, Pergamon Press, Oxford og N.Y., 1979).

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128