SPRITKØRSEL

Prof. Jørgen Dalgaard, Retsmedicinsk Inst, Århus, siger til Politiken, at unge mennesker påvirkes kraftigere af spiritus end ældre. Han foreslår derfor, at 0,8-promillegrænsen nedsættes til 0,5 promille for unge under 26 år. Ved de nugældende regler får man bøde ved 0,8 promille, mister kørekort ved 1,2 promille og frihedsstraf ved 1,5 promille. En tommelfingerregel siger, at en 70-80 kg person med fyldt mave kan drikke 3 genstande uden at komme over 0,8 promille og forbrænder 1 genstand pr. time. Men reglen skal tages med alle mulige forbehold. Påvirkningsgraden afhænger bl.a. af vægt, medicinindtagelse og hvad man har spist. Politiken 13. dec-80 1 . sekt. s .9

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128