ALGER LAVER OLIER

På en nylig afholdt konference om energi fra biomasse, afholdt i Brighton, rapporterede C. Largeau og kolleger fra Ecole Nationale Superieure de Chimie, Paris, om kulbrintedannelse fra algen Botryococcus braunii. Denne alge har et stort indhold af kulbrinter i størrelsesordenen mellem 15% og 75% af dens tørvægt. De franske kemikere har vist, at kulbrinterne akkumulerer 2 steder, og at det vigtigste sted er algens ydre væg. Kulbrintematerialet kan derfor simpelthen presses fra algecellerne ved mekaniske metoder, uden at algecellerne dræbes. Kulbrinterne ligner lang kædede umættede fedtsyrer, som findes udbredt i planter, men de indeholder ikke nogen syregruppe i den ene ende. Algerne synes ikke selv at være i stand til at udnytte disse stoffer, f.eks. kan algerne ikke bruge dem i cellens energiproduktion. I øvrigt har det vist sig, at forskellige alger producerer forskellige slags olier. New Scientist 20, nov, 1980, s.505.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128