ALASKA

Efter en bitter kamp om Alaska's miljø har U . S. A.'s House og Senat nu vedtaget en lov som udlægger 42 millioner hektar af Alaska som naturpark, vildtreservat eller "national conservation" område. Men på 19, 3 milt. hektar af dette område er olie- og mineraludvinding samt træfældning tilladt i et vist omfang. Loven er et kompromis mellem de forskellige synspunkter. Der er usikkerhed om, hvorvidt loven får lang levetid - bl.a. på baggrund af skiftet i præsidentembedet. New Scientist 27. nov.80.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Internetkilder:

BioNyt - Videnskabens Verden


Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!
eller gå til BioNyt's Internetsideher!

Forsiden af BioNyt nr. 128