SKRIFT AFSLØRER HJERNESKADE

Psykologen Connie Ankjær Jensen arbejder på en undersøgelse af, om grafologi kan bruges til at påvise tidlig hjerneskade, så sygdommen kan stoppes, før der sker større skade. Undersøgelsen foregår på Rigshospitalets neuropsykologiske og neuromedicinske afdelinger. Hjerneskader kan fremkomme ved arbejde med organiske opløsningsmidler, og betegnes da "malersyndromet". Dette viser sig på røntgenbilledet som skrumpning og huller i hjernen (diffus hjerneskade, demens). Der kan også ske skrifttypeændring ved tuberkulose, visse hormonforstyrrelse, nyre- og hjertesygdomme, kræftsvulster uden for hjernen samt skizofreni, angst og stress (bl.a. påvist hos kz-fanger der har været udsat for livstruende situationer). Gamle breve, skrevet af patienter med hjernesvind, atrofi, viser, at deres håndskrift var påvirket af skaden flere år før sygdommen gav konkrete udslag som koncentrationsbesvær, træthed og irritabilitet. Beskadigelser forskellige steder i hjernen, giver forskellige defekter. Hvis venstre hjernedel er beskadiget giver det stavebesvær, mens skader i højre hjernehalvdel går ud over evnen til at fordele skriften ensartet på papiret. Skader i lillehjernen, den motoriske hjernebark og basalgangene medfører motoriske forstyrrelser. Politiken 16.dec. 1980 2.sekt., s.1. TV's Natek-magasin 16.dec. 1980.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128