FORMALDEHYD OG KRÆFT

Miljøstyrelsen har sammen med andre myndigheder offentliggjort oplysninger om kræftrisikoen fra formaldehyd. Dette resulterede i en artikel i Berlingske Tid. 13.dec. med overskriften "Formaldehyd giver ikke kræft hos mennesker". På denne baggrund skrev overlæge Jens Steensberg, Miljøstyrelsen, et indlæg i Berl.Tid. 19. dec. 1980 (1.sektion, s.10). Han citerede rapporten for oplysninger om at der i dag er enighed om, at formaldehyd er et svagt mutagent (arveanlægsændrende) stof, der kan ændre generne i cellekulturer fra højerestående organismer. Ikke alle prøvemetoder giver positivt resultat for mutationer, således ikke Amestest. Hos rotter og mus er næseslimhindekræft påvist, og effekten er afhængig af den dosis, dyret udsættes for. Desuden påvirkes frugtbarheden hos hanrotter. Man har ikke kunnet konstatere nogen sammenhæng mellem formaldehyd og næsekræft eller nedsat frugtbarhed hos mennesker. Man har heller ikke kunne påvise en sammenhæng mellem formaldehyd og fosterskader hos dyr. Jens Steensberg konkluderer, at hvis man i dag skal give et klart svar på, om formaldehyd rummer en kræftrisiko, må svaret blive ja.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128