KUNSTIGT BLOD

Man har igennem nogle år arbejdet med udvikling af kunstigt blod. Det har vist sig, at perfluorkemikalier kan erstatte blodets ilt- og kuldioxidbærende egenskab. Perfluorkemikalier er carbonfluorider, hvor alle brintatomer er erstattet med fluor. (Forbindelser med flere fluoratomer ved samme carbonatom er meget bestandige og næsten uden fysiologisk virkning). Man har ikke kunnet påvise nogen giftvirkning fra stofferne. De har høj gasopløselighed for ilt, kultveilte samt f.eks. kvælstof og brint. De er uopløselige i vand og polære opløsningsmidler. I 100 ml af "FC-80" kan der være 50 ml ilt. Stoffet "FC-43" forhandles nu under varemærket "Fluosol-43" af Green Cross Corporation, Osaka, Japan. Undersøgelser over eventuelle genetiske virkninger med bl.a. Ames-test var negative. Anden skadevirkning har heller Ikke kunnet påvises. "FC-43" kan opbevares 3 måneder ved 370C eller i 3 år mellem 20C og 10°C. Man kunne tænke sig at benytte stoffet i nødsituationer, indtil patienten kunne komme på hospital eller kroppen selv erstattede blodtabet. New Scientist 27.nov. 1980 s.562-567

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128