VÆKSTHORMON FRA GEN-TEKNIK

Det bioteknologiske firma Genentech fra Californien har i samarbejde med Kabi Vitrum AB, Sverige, udviklet en stamme af toli-bakterien, der producerer menneskevæksthormon. Man er nu kommet så langt, at man vil starte forsøg med stoffet på mennesker. Man regner med, at 7-10 børn pr. mill. befolkning lider af for ringe egenproduktion af væksthormon. Nature 11.dec. 1980 s.528

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128