GEN-TEKNOLOGI

Der har været tale om, at Harvard University skulle købe en del af aktierne i et nyt selskab, der havde til formål at udvikle patenter indenfor "genetisk engineering" (gen-splejsning). Narvard University har nu givet afkald på dette. Man var bl.a. betænkelig ved at universitetets medvirken i kommercielle forhold skulle blive en hæmsko for den frie informationsstrøm, som er en hjørnesten i den akademiske forskning. Man var ligeledes bange for, at det nye selskab skulle friste studenter og professorer til at gå bort fra grundvidenskaben, og endelig mente man, at akademikere, som var med i projektet, ikke kunne antages at argumentere tilstrækkeligt stærkt for strenge sikkerhedskrav, når der var kommercielle interesser involveret. Ideen kom oprindelig fra professor Mark Ptashne, prof. i biokemi og molekular biologi, Harvard. Samarbejdsaftalen ville have udgjort et radikalt brud med tidligere praksis, og for første gang sætte universitetet i stand til direkte at udnytte de enorme profitter, som dets forskning eventuelt ' kunne give. Indtil videre vil Harvard derfor nu fortsætte med traditionel licenstegning på dets patenter. New Scientist 20.nov. 1980 s.497.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128