LATTERGAS SKADELIGT

Nye undersøgelser tyder på, at lattergas (nitrogenoxid) kan giver fosterskader (Science 21.nov. 1980 s.899). Undersøgelserne er gjort på rotter og udført af University of Michigan Hospital. I undersøgelsen blev 32 hunrotter opdelt i 4 grupper efter parring. Den ene gruppe var kontrolgruppe, den 2. gruppe fik en kunstig blanding af kvælstof og ilt i ca. det samme forhold som i atmosfæren, den 3. gruppe fik en blanding af 75% lattergas og 25% ilt, og den 4. gruppe fik en lignende blanding af xenon og ilt. Xenon er et ligeså stærkt bedøvelsesmiddel som lattergas, men skader ikke rotterne. I grupperne nr. 1, 2 og 4, dvs. de to grupper der ikke bedøvedes, samt gruppen der bedøvedes med xenongas, var der 1% fosterskader, hvilket er den normale hyppighed. Derimod var der i gruppe nr 3, der bedøvedes med lattergas, 15% fosterskade. Eftersom xenon ikke gav fosterskader kan det ikke have været den almindelige bedøvelseseffekt, der gav skaden. Man vil umiddelbart spørge sig selv, hvorfor man ikke bruger xenon i stedet for lattergas som bedøvelsesmiddel. Men det skyldes uheldigvis, at xenon ikke er tilstrækkelig hyppig i atmosfæren. New Scientist 270 nov. 1980 s.577.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128