DIOXINER FINDES OVERALT

Ved hjælp af en ny og meget fintmærkende analysemetode er det blevet muligt at bestemme klorholdige dioxiner på kvantitativ måde. Resultaterne viser, at dioxinerne findes i partikler fra mange typer af forbrændingsprodukter. F.eks. sod fra kaminer, røg fra, skorstene, udstødning fra biler og i cigaretrøg. Dioxiner findes også i støv og i jorden og er desuden påvist i slam fra spildevandsrensningsanlæg. Resultaterne tyder på, at de klorholdige dioxiner kan dannes fra forbrænding af de fleste typer af organiske materialer og leder til den hypotese, at de dannes ved kemiske reaktioner under forbrænding. Science 24.okt. 1980 s.385-390.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1
Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128