AKUPUNKTUR

Opdagelsen af hjernens egne smertestillende molekyler endorphin og enkephalin kan måske forklare akupunkturs virkemåde. Forskere fra St.Bartholomew's Hospital, London, bekræfter denne sammenhæng. Undersøgelserne er nogen af de første hvor endorphin og enkephalin måles på mennesker, der akupunkturbehandles. Det har vist sig, at akupunkturbehandlingen får hjernens naturlige smertestillende stoffer til at øges. Det er tidligere blevet vist at overførsel af cerebrospinalvæske fra dyr, der har fået akupunktur, til dyr, der ikke har fået akupunktur, også overfører den smertestillende effekt. Yderligere har det vist sig, at hæmmerstoffet naloxone, som modvirker effekten af de naturlige smertestillende stoffer, også hæmmer virkningerne af akupunktur. I en artikel i The Lancet, 1980 bd.2 s.946 oplyses det, at man har påvist, at koncentrationen af de smertestillende stoffer stiger i cerebrospinalvæsken ved akupunkturbehandling. Undersøgelserne er foretaget af Dr. Vicky Clement Jones. Det viste sig også, at frekvensen af elektriciteten som benyttes ved akupunktur har betydning for virkningen. Således modvirkes lavfrekvens-akupunktur af naloxone, mens højfrekvens-akupunktur ikke modvirkes af naloxone. Derimod hæmmes højfrekvensakupunktur af serotonin. Dette betyder muligvis, at der er flere forskellige smertehæmmende mekanismer involveret i akupunkturs virkning. (Kilde: New Scientist 27.nov. 80 s.576)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Du kan tegne abonnement på
BioNyt: Videnskabens verden
her!


Forsiden af BioNyt nr. 128