Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!

Hvis du har kommentarer til denne side, så send en email til: bionyt@gmail.com


Insekter
 • Hvad er et insekt?
 • Er insekter skadelige eller gavnlige?
 • På hvilke måder er insekter gavnlige?

 • Insekter/Gavnlige
 • Hvad betyder insekter for bestøvning af blomster?

 • Insekter/Produkter
 • Hvor meget honning produceres i verden?
 • Hvor meget silke produceres om året?
 • Hvad er shellac?
 • Hvad er karmin (cochenille-ekstrakt)?
 • Kan man lave karmin (cochenille-ekstrakt) kunstigt?
 • Hvad er resilin-gummi?
 • Hvad er kitin og chitosan?
 • Kan man udvinde olie fra insekter?

 • Madspild
 • Hvor meget af verdens kornproduktion går tabt?
 • Hvordan kan madspild undgås?
 • Hvor stort er madspildet i Danmark?
 • Hvor meget mad smider hver dansker ud årligt?

 • Protein-behovet i fremtiden/Husdyrproduktion
 • Hvor stor er den globale produktion af husdyr?
 • Konkurrerer produktion af husdyrfoder med andre ressourcer?
 • Konkurrerer produktion af spiselige insekter med andre ressourcer?
 • Hvor meget jordareal lægger produktionen af kød fra husdyr beslag på?
 • Hvor mange tons foder til husdyr produceres i verden pr. år?
 • Hvor stor en andel af verdens kornproduktion bruges som foder til husdyr?
 • Hvor mange tons protein bruges som foder til husdyr i verden pr. år?
 • Hvor stor en andel af verdens kornproduktion bruges til produktion af bioethanol?
 • Hvor meget importerer Kina af sit dyrefoder?

 • Protein-behovet i fremtiden
 • Hvor mange mennesker vil der være på Jorden i fremtiden?
 • Hvor mange mennesker vil der være i verden i 2050?
 • Hvor mange mennesker vil der være i verden i 2100?
 • Vil landbrugsproduktionen i verden stige eller falde i fremtiden?
 • Hvor stor vil landbrugsproduktionen være i 2100 i forhold til i 2009?
 • Hvor meget er det globale forbrug af kød øget gennem de sidste 20 år (data fra ca. 1994-2014)?
 • Hvor stort er behovet for at øge den globale kødproduktion i fremtiden?
 • Hvor mange mennesker sulter?
 • Hvor mange mennesker bor i byer?
 • Hvor vil man kunne få protein fra i fremtiden?

 • Spiselige insekter/Afsky
 • Hvad siger religionerne om at spise insekter?
 • Må man spise insekter i kirken?
 • Hvem har afsky mod at spise insekter?
 • Hvad er begrundelserne for ikke at spise insekter?
 • Hvad er oprindelsen til afsky mod at spise insekter?
 • Hvorfor blev kun nogle få dyr til husdyr?
 • Hvordan nedbrydes afsky mod at spise insekter?
 • Hvad betyder sproget for vores lyst til at spise insekter?
 • Er det let at ændre afsky mod at spise insekter?
 • Har man altid spist hummer?
 • Hvordan kan nye fødevarer blive accepterede at spise?
 • Findes der insekter i den mad, vi spiser?
 • Hvem spiser ikke insekter?
 • Har små børn afsky mod at spise insekter?
 • Har indere mere afsky mod at spise insekter end amerikanere har?
 • Hvordan får man lettest folk til at vænne sig til at spise insekter?

 • Spiselige insekter/Forskning
 • Forsker man i Danmark i spiselige insekter?
 • Afholdes der internationale konferencer om spiselige insekter?
 • Forsker man i spiselige insekter?
 • Kan man bruge stueflue-larver til hønsefoder?
 • Hvordan sorterer man stuefluelarver fra?
 • Er insektmel lige så brugbart som fiskemel?
 • Findes der videnskabelige tidsskrifter om insektavl?

 • Spiselige insekter/Gavnlige
 • Kan insekter bruges til skadedyrbekæmpelse?
 • Hvad er biologisk bekæmpelse af skadedyr på planter?
 • Er gødningsbiller nyttige?

 • Spiselige insekter/Insektavl
 • Kan insekter blive den næste generation af landbrug?
 • Findes der sammenslutninger af insektavlere i Europa?
 • Avler man spiselige insekter i Sydafrika?
 • Avler man insekter i Mexico?
 • Avler man black soldier flies?
 • Avler man melorme til spisning for mennesker?
 • Avler man fårekyllinger for spisning til mennesker?
 • Støtter Danmark udvikling af insektavl i udviklingslandene?

 • Spiselige insekter/Insektavl/Fordele
 • Kan insektavl udnytte spildprodukterne fra fødevareproduktionen?
 • Kan affaldsproblemer løses ved hjælp af insektavl?
 • Er insekter effektive til at udnytte foderet?
 • Hvilke fordele er der ved at opdrætte spiselige insekter?
 • Er det let at starte insektavl?
 • Er opdræt af spiselige insekter ressourcekrævende?
 • Er opdræt af spiselige insekter lavteknologisk eller højteknologisk?
 • Giver opdræt af spiselige insekter hurtig pengeomsætning?
 • Giver opdræt af spiselige insekter flere indtægtskilder til avleren?
 • Hvor meget mindre areal kræves til insektavl i forhold til kvægavl?
 • Er der sæsonudsving ved opdræt af spiselige insekter?
 • Kan fattige opdrætte spiselige insekter?
 • Er det bæredygtigt at opdrætte spiselige insekter?
 • Er der lille foderbehov ved at opdrætte spiselige insekter?
 • Er der stigende råstofpriser på fødevareområdet?
 • Er der lille vandforbrug ved at opdrætte spiselige insekter?
 • Er der behov for lys ved opdræt af spiselige insekter?
 • Kan insektavl bruges til at fjerne affald og undgå spild?
 • Kan insektavl bruges til at fjerne forurening?
 • Hvor stor er miljøbelastningen ved insektavl?
 • Hvor stor er nitrogen-udledningen ved insektavl?
 • Hvor stor er transportbehovet ved insektavl?
 • Hvor stor er CO2-udledningen ved insektavl?
 • Hvor stort er antibiotika-behovet ved insektavl?
 • Hvor stort er pesticid-behovet ved insektavl?
 • Hvor stort er behovet for GMO ved insektavl?
 • Er der etiske problemer ved insektavl?
 • Hvor stort er behovet for hormontilskud ved insektavl?
 • Kan insektavl frembringe nyttige biprodukter?
 • Er der fordele ved kitin, som kan udnyttes?

 • Spiselige insekter/Konsum
 • Skrev Aristoteles om at spise insekter?
 • Hvor kan man købe spiselige insekter?
 • Kan insekter erstatte kød?
 • Kan insekter være giftige?
 • Hvilke insekter spises?
 • Hvor mange insektarter spises af mennesker?
 • Hvordan er smagen af spiselige insekter?
 • Hvilken næringsværdi har spiselige insekter?
 • Indeholder spiselige insekter essentielle aminosyrer?
 • Indeholder spiselige insekter vitaminer?
 • Er der gluten i spiselige insekter?
 • Er der zoonose-risiko ved at spise insekter?
 • Er der sundheds-risiko ved at spise insekter?
 • Er der sundheds-risiko ved at spise køllesværmere (Zygaena)?
 • Er der sundheds-risiko ved at spise thiamin-bindende glycosider?
 • Findes der giftige insekter?
 • Kan insekter indeholde parasitter?
 • Hvad er smittekilden til chagas-parasitten?
 • Kan insekter indeholde skadelige bakterier?
 • Kan insekter indeholde bly?
 • Kan insekter indeholde pesticider?
 • Kan man dø af at spise insekter?
 • Er der en allergi-risiko ved at spise insekter?
 • Er det allergi-beskyttende at spise insekter?
 • Hvem spiser insekter?
 • Spiste mennesket insekter under dets evolutionære udvikling?
 • Hvor mange etniske menneske-grupper spiser insekter?
 • Hvor mange mennesker spiser insekter?
 • Hvor mange forskellige insektarter spises af mennesker?
 • Hvor mange mennesker er afhængig af at spise insekter for at få protein nok?
 • Spiser man oftere insekter i tropiske lande?
 • Optræder insekter i større sværme i troperne?
 • Er insekter større i troperne?
 • Hvilket land i Europa var først til at godkende insekter til spisning?
 • Kan man købe spiselige insekter i forretninger i Holland?
 • Kan man købe spiselige insekter i forretninger i England?
 • Hvad er firmaet Ento?
 • Er der danskere, der sælger spiselige insekter?
 • Kan man købe spiselige insekter i Tyskland?
 • Kan man købe spiselige insekter i USA?
 • Spiste de indfødte i Amerika insekter?
 • Kan man købe spiselige insekter i Canada?
 • Kan man købe spiselige insekter i Italien?
 • Kan man købe spiselige insekter på De Kanariske Øer ?
 • Spiser man insekter i Kenya og Tanzania?
 • Spiser man insekter i Uganda?
 • Spiser man insekter i Ghana?
 • Spiser man insekter i DDR Congo?
 • Spiser man insekter i Cameroon?
 • Spiser man insekter i Mali?
 • Spiser man insekter i Sydamerika?
 • Hvad er ormen i mezcal-likør?
 • Spiser de indfødte i Sydamerika insekter?
 • Kan man købe spiselige insekter i Thailand?
 • Spiser man insekter i Cambodia?
 • Spiser man insekter i Laos og Malaysia?
 • Kan man købe spiselige insekter i Japan?
 • Har man studeret aboriginernes spisning af insekter?
 • Kan man spise bier?
 • Kan man spise græshopper?
 • Kan man spise cicader?
 • Kan man spise myrer?
 • Kan man spise termitter?
 • Spiser man vævermyrer?

 • Spiselige insekter/Konsum/Kogebøger
 • Findes der kogebøger om spiselige insekter?

 • Spiselige insekter/Konsum/Lovgivning
 • Er det tilladt at sælge spiselige insekter i Danmark?
 • Hvordan er lovgivningen om spiselige insekter?
 • Må man sælge spiselige insekter i Europa?
 • Hvilke spiselige insekter er godkendt til salg i Europa?
 • Hvilke regler gælder for insektavlere, der avler til konsum på det belgiske marked?
 • Hvilke regler gælder for insektavlere i Holland, der avler til konsum?

 • Fremtidens mad/Alger
 • Kan mikroalger bruges til mad?

 • Fremtidens mad/Kunstigt kød
 • Kan man lave kunstigt kød?
 • Kan man lave kunstige østers?
 • Kan man lave gennemsigtig Sashimi-sushi?
 • Kan man lave kunstige hamburgere?

 • Fremtidens mad/Landbrug
 • Kan man lave landbrug under jorden?
 • Kan man lave landbrug i luften?

 • Fremtidens mad/Methangas
 • Kan man lave protein ud af methangas?

 • Fremtidens mad/Olie
 • Hvad er vedvarende olie?

 • Fobi/Forekomst
 • Er fobier mere almindelige hos kvinder?
 • Hvad er årsagerne til udvikling af en fobi?
 • Hvordan udvikles en fobi?

 • Fobi/Terapi
 • Hvordan kan fobi og afsky behandles?
 • Kan fobi påvirkes af, hvordan man tænker?
 • Hvordan kan man fjerne en fobi?
 • Hvordan konfronterer man sig over for en fobi?

 • Denne side er et supplement til BioNyt - Videnskabens Verden nr.162.
  Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!
  index