BioNyt - Videnskabens Verden


Supplement til BioNyt Videnskabens Verden nr. 1676½ times video om autismeAsperger-autisme


Videointerview af fire gymnasielærere, der underviser Asperger-elever på Høje Tåstrup Gymnasium (underviser i kemi, biologi, idræt og samfundsfag). (Videoen varer 1 time og 15 min).

Autisme-diagnosen


Videointerview af børnepsykiater Ole Sylvester Jørgensen om autisme (omtaler Leo Kanner og Hans Asperger). Videoen varer 5½ minutter. Videoens webadresse er https://youtu.be/801qrTu2SgY.

Landsforeningen Autisme


Videointerview af formanden af Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup. (Videoen varer 1 time).

Autisme og "atypisk autisme"


Videointerview af en mor til en autist (Jonas, "atypisk autisme", på interviewtidspunktet med biologisk alder over 40 år, men mental alder kun 2 år på visse punkter). Samtidig har hun som folkeskolelærer undervist bl.a. autistiske børn. (Videoen varer 2½ time).

"Atypisk autisme"


TEACCH-programmet til hjælp for autister. Video om Jonas med diagnosen atypisk autisme, da han var 20 år. Videoen varer 41 minutter. Videoens webadresse er https://youtu.be/3U16_uN4RE0.

Autisme generelt


Videointerview af børnepsykiater Ole Sylvester Jørgensen om autisme - del 2. Videoen varer 41½ minutter. Videoens webadresse er https://youtu.be/IkGQwCpEaxo.


Videointerview af børnepsykiater Ole Sylvester Jørgensen om at vaccination ikke medfører autisme. Videoen varer 37 sekunder. Videoens webadresse er https://youtu.be/wMD5AFScUZQ.


Samtale med børnepsykiater Ole Sylvester Jørgensen, hvor Ole Terrney omtaler autisme og latter. Videoen varer 47 sekunder. Videoens webadresse er https://youtu.be/mhyeBR1KSog.


Susan Boyle om at være asperger. Videoens webadresse er https://www.youtube.com/watch?v=EUYF9qRxyZ0 .
SPØRGSMÅL OG SVAR OM AUTISME

Hvad er symptomerne på autisme?

Er autisme uhelbredelig?

Hvorfor kaldes autisme en gennemgribende udviklingsforstyrrelse?

Hvilke mistolkninger bliver mennesker med autisme udsat for?

Hvilke myter har man haft om autisme?

Kan vaccination fremkalde autisme?

Hvad har autisme med intelligens at gøre?

Hvad er autistiske savanter?

Er autisme en form for mental retardering?

Hvor mange mennesker med autisme er også mentalt retarderede?

Hvor mange mennesker med autisme er normaltbegavede - med handicap?

PROBLEMER MED AT PEGE
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med at pege?

AT FORSTÅ GESTUS
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med gestus?

Hvordan har mennesker med autisme problemer med instrumentelle gestus?

Hvordan har mennesker med autisme problemer med ekspressive gestus?

Kan mennesker med autisme lære tegnsprog?

ØJNENES SPROG
Hvordan har mennesker med autisme problemer med øjnenes sprog?

Hvornår ses det sociale smil hos spædbørn?

AT TOLKE ANSIGTER
Kan mennesker med autisme tolke andres sindstilstand ud fra deres ansigt?

ANDERLEDES SANSESYSTEMER
Hvordan kan mennesker med autisme have defekte sansebearbejdninger?

LUGTESANSEN
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med lugtesansen?

SYNSSANSEN
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med synssansen?

HØRESANSEN
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med lyde?

FØLESANSEN
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med følesansen?

FØLESANSEN
På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med berøring?

FYSISK KLODSETHED
Er fysisk klodsethed karakteristisk for autisme og Asperger-autisme?

CENTRAL KOHÆRENS / OPFATTE SAMMENHÆNGE / IDENTIFICERE OVERORDNET HELHED / ÅRSAG-VIRKNING-FORLØB / SKABE MENING.

Hvornår kan mennesker med autisme ikke se skoven for bare træer?

Er der nogle ting, som mennesker med autisme kan være dårligere til end mentalt retarderede mennesker?

Har personer med autisme svært ved at se meningshelheder i talesprog?

Kan mennesker med autisme have problemer med indlejret tænkning?

AT DANNE BEGREBER
Kan mennesker med autisme danne begreber?

Hvordan kan mennesker med autisme have problemer med at generalisere?

AT FORSTÅ INTENTIONER
Kan mennesker med autisme forstå ikke-sagte intentioner?

IRONI, SARKASME OG BETYDNINGSNUANCER
Har personer med autisme svært ved at forstå ironi, sarkasme og betydnings­nuancer?

RETORISKE SPØRGSMÅL
Har personer med autisme svært ved at forstå retoriske spørgsmål?

TALEMÅDER, METAFORER OG BILLEDSPROG
Har personer med autismespektrum­forstyrrelse svært ved at forstå talemåder og billedsprog?

HUMOR OG VITTIGHEDER
Kan mennesker med autisme forstå vittigheder?

FOKUSERING PÅ DETALJER
Hvorfor ser mennesker med autisme mere på detaljer?

Er alle mennesker med autisme visuelle tænkere?

Kan mennesker med autisme opfatte detaljer hurtigt?

Har mennesker med autisme bedre ­visuel perception for former?

Kan mennesker med autisme gå op i ting, som for andre er besynderlige?

Kan mennesker med autisme finde indlejrede figurer?

LADE SIG BEGRÆNSE
Hvorfor lader mennesker med autisme sig begrænse?

RUTINER OG UFORANDERLIGHED
Hvordan viser ønsket om forudsigelig­hed sig ved autisme?

Hvorfor er det vigtigt for en autist at have orden i sit liv?

Hvorfor kræver mennesker med autisme undertiden uforanderlighed?

Billedassociatio­ner hjælper til at håndtere abstrakte ting

Hvordan viser afvisning af nye ting sig ved autisme?

EFTERLIGNINGSEVNE (IMITATION)
Er dårlig efterligningsevne (imitation) karakteristisk ved autisme?

Kan Asperger-autisme forklares med spejlneuron-systemet?

STARTE OG AT STOPPE NOGET
Hvordan kan mennesker med autisme have defekte start-processer?

Hvordan kan mennesker med autisme have defekte stop-processer?

SYMBOLLEGE OGLADEN-SOM-OM LEGE
Kan børn med autisme lege symbollege og lade-som-om lege?

STEREOTYP ADFÆRD
Hvordan viser stereotyp adfærd sig ved autisme?

Hvordan viser forkærlighed for mønstre sig ved autisme?

Er stereotyp adfærd karakteristisk ved Asperger-autisme?

RIGID OPFATTELSE
Hvordan kan mennesker med autisme have rigid tankegang?

Hvorfor er adfærden hos mennesker med autisme undertiden rigid?

Hvad menes med at mennesker med autisme lærer processer udenad?

DRØMME
Hvordan opfatter mennesker med autisme drømme?

SUPERSENSITIVITET
Hvordan viser supersensitivitet sig hos mennesker med autisme?

TVANGSTANKER
Hvordan viser tvangstanker sig hos mennesker med autisme?

SPROG
På hvilke måder er sproget usædvanligt hos mennesker med autisme?

Er det lettere for mennesker med autisme at synge ord end at sige dem?

Hvorfor har mennesker med autisme vanskeligt ved at føre en samtale?

Kan mennesker med autisme forstå det pragmatiske aspekt i sætninger?

Bør mennesker med autisme have hjælp til sprogforståelse?

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med ekkotale?

Har mennesker med autisme problemer med pronominer (jeg, du osv.)?

Hvad betyder fejlagtig fastholdelse af ord fra den oprindelig indlærte situation hos menne­sker med autisme?

Kan mennesker med autisme opfatte ords betydning ud fra de sammenhænge, de bruges i?

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med fejlagtigt ­metaforisk sprog?­

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med talemåder (ægte metaforisk sprog)?

Hvad menes med at mennesker med autisme opfatter sprog bogstaveligt?

Skal mennesker med autisme instrueres uden at "pakke tingene ind"?

Hvordan kan mennesker med autisme let blive misforstået?

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med sproget i forbindelse med sociale roller?

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med at skelne mellem skriftsprog og talesprog, samt gammelt sprog og moderne sprog?

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med sprog i forbindelse med meningssammenhænge ?

MENTAL BILLEDHUKOMMELSE
Er der forskel på den mentale billedhukommelse hos mennesker med autisme og hos normale?

Er der forskel på, hvad mennesker med autisme og normale mennesker ser på i et billede?

INDSE ANDRES TANKEGANG (MENTALISERINGSEVNE)
Kan mennesker med autisme følge historier, der angår andres tankegang?

På hvilke måder har mennesker med autisme problemer med at erkende, at andre har en egen oplevelsesverden?

Har mennesker med autisme mangel på empati?

Kan mennesker med autisme forstå følelser?

Har personer med Asperger-autisme svært ved beskrive deres egne følelser?

Hvordan giver mennesker med autisme udtryk for deres følelser?

Har personer med autisme fordel af at have kæledyr?

FØLE TABU, SKYLD OG SKAM
Kan mennesker med autisme føle skyld og skam?

Har mennesker med autisme problemer med sociale tabuer?

SOCIAL INTUITION
Hvordan er et normalt barns udvikling af socialt samspil?

Hvilke problemer med socialt samspil ses hos mennesker med autisme?

Kan barnets egocentricitet forudsige egocentriciteten hos samme person som voksen?

Har mennesker med autisme problemer med sociale relationer?

Har personer med autisme særlig stort behov for alenetid?

EVNE TIL AT LYVE OG HOLDE PÅ HEMMELIGHEDER
Kan mennesker med autisme lyve og bedrage andre?

Kan mennesker med autisme holde på en hemmelighed?

KRIMINALITET OG JURA
Er personer med Asperger-autisme oftere involveret i kriminel adfærd?

BEHANDLING
Kan autisme helbredes?

Kan Asperger-autisme behandles?

Kan højtfungerende autisme (HFA-autisme) behandles?

Hvad er TEACCH-metoden til at behandle autisme?

Hvad er PECS-metoden til autisme?

Hvad er ABA-metoden til autisme?

MEDICINERING
Hvilken medicinering gives ved Asperger-autisme?

IKKE ANBEFALEDE BEHANDLINGER
Hvilke behandlinger anbefales ikke ved autisme?

SKOLEFOBI
Hvordan viser skolefobi sig ved autismespektrumforstyrrelse?

INKLUDERING
Kan børn med autisme integreres i skolen?

Skal personer med Asperger-autisme have specialundervisning?

Kan personer med autisme have specialundervisning sammen med mentalt retarderede?

AT FÅ KONTAKT
Hvordan viser problemer med kommunikation sig ved autisme?

Hvordan kan man kommunikere med et barn med autisme?

UNDERVISNING VED KONKRET-TÆNKNING
Hvordan kan man vise, at mennesker med autisme tænker konkret?

Hvad er abstrakt orienteringsevne?

UNDERVISNING VED IKKE-GENERALISERENDE-TÆNKNING
Hvordan undervises et autistisk barn?

UNDERVISNING VED ASSOCIATIV BILLEDTÆNKNING
Hvad menes med at mennesker med autisme tænker i associative billeder?

UNDERVISNING: SYMBOLER SKAL ERSTATTES MED NOGET KONKRET
Hvordan kan undervisning indrettes på en manglende evne til ­forstå symboler hos ­elever med ­autisme?

UNDERVISNING MED KONKRETE ANVISNINGER
Hvordan kan behovet for konkrete anvisninger hos mennesker med autisme håndteres i undervisningen?

UNDERVISNING MED KONKRETE TIDSANGIVELSER
Hvordan kan manglende evne til at forstå tid hos mennesker med autisme håndteres i undervisningen?

Hvornår kan dagsskemaer begrænses for autisten?

UNDERVISNING AF FORÆLDRE
Hvordan kan forældre hjælpe deres barn med autisme?

Kan en app forbedre børns autisme?

SAMARBEJDE: SKOLE OG BOSTED
Hvordan kan manglende samarbejde mellem institutioner give problemer for mennesker med autisme?

MENTALE FIKSERINGER OG SÆRINTERESSER
Hvordan viser særlige interesser sig ved autisme?

Er særinteresser og mentale fikseringer skadeligt for mennesker med autisme?

ANGST OG STRESS
Hvad kan fremkalde angst hos en person med autisme?

Hvordan nedsættes angst og stress hos mennesker med autisme?

MAVE/TARM-PROBLEMER
Hvorfor har autismebørn ofte mave/tarm-problemer?

SØVNPROBLEMER
Har personer med Asperger-autisme søvnproblemer?

KLEMMEUDSTYR TIL BEROLIGELSE
Kan klemmeudstyr nedsætte angst og stress hos mennesker med autisme?

SELVSKADENDE ADFÆRD
Hvorfor har nogle mennesker med autisme selvskadende adfærd?

Kan klemmeudstyr nedsætte selvskadende adfærd hos mennesker med autisme?

Kan musik afstresse mennesker med autisme?

DEPRESSION
Kan autisme medføre depressioner?

Hvem bør behandle depression hos en person med autisme?

FORANDRINGER
Kan mennesker med autisme håndtere forandringer?

UDDANNELSE
Kan mennesker med autisme komme i gymnasiet?

Kan mennesker med autisme ændre adfærd ved selvudvikling?

JOBMULIGHEDER
Kan mennesker med autisme bidrage med særlige talenter på jobmarkedet?

JOB MED KONKRET, IKKE-ABSTRAKT TÆNKNING
Kan konkret-tænkning hos mennesker med autisme bruges til noget?

VOKSENLIVET
Hvordan er prognosen for voksenlivet med autisme?

Hvordan er autisme hos voksne?

VENNER OG KÆRESTER
Kan en person med autisme skabe nye personlige relationer?

Kan mennesker med autisme indgå et fast forhold og stifte familie?

HYPPIGHED
Hvor hyppig er Asperger-autisme?

Bliver autisme hyppigere i samfundet?

HYPPIGERE HOS DRENGE
Er autisme og Asperger-autisme mere almindelig hos det mandlige køn?

DIAGNOSE
Hvornår blev autisme beskrevet første gang?

Hvilken manual bruges til diagnose?

Hvordan stilles diagnosen ved Asperger-autisme?

Hvilken social interaktion ses ved Asperger-autisme?

Hvad er infantil autisme?

Hvad er atypisk autisme?

Hvad er Asperger-autisme?

Hvad er Asperger-autisme ifølge WHO’s diagnosekriterier?

Hvem er Asperger-autisme opkaldt efter?

Hvad er kendetegnene for Asperger-autisme?

Hvilke værktøjer bruges til screening for Asperger-autisme?

Hvad er HFA-diagnosen for højtfungerende autisme?

Hvad er GUA-diagnosen for autisme?

Hvad er GUU-diagnosen for autisme?

Hvad er Retts syndrom?

TIDLIG DIAGNOSE OG TIDLIG HJÆLP
Kan man undgå autisme, hvis diagnosen opnås tidligt?

Kan en computer påvise autisme ved at tolke personens ansigt?

DE FØRSTE TEGN
Hvad er de første tegn på autisme?

Hvor tidligt i barnets liv kan autisme påvises?

SCREENING
Kan man screene for autisme?

HJERNESCANNING
Kan hjernescreening fortælle noget om autisme?

Er der strukturelle abnormiteter i autisme-hjernen?

TIDLIGERE STUDIER AF HJERNEN: .

Kan kroppens biokemi fortælle noget om autisme?

ARVELIGHED
Er autisme arveligt, altså genetisk betinget og dermed medfødt?

Hvor stor risiko har søskende til en autist for selv at blive autist?

Er der en genetisk faktor i Asperger-autisme?

FRAGILT X KROMOSOM OG AUTISME
Kan tilstanden "Fragilt X-kromosom" medføre autisme?

EPIGENETIK
Er autisme en epigenetisk tilstand?

Kan kemiske stoffer give autisme?

Kan moderens rygning under graviditet medføre autisme hos børnebørnene?

AUTISME I GENETISK ÆNDREDE ABER
Kan aber gøres autistiske?

IKKE-GENETISKE ÅRSAGER
Hvilke ikke-genetiske faktorer kan medføre autisme?

Kan vaccination fremkalde autisme?

FOSTERSKADENDE STOFFER
Kan autisme fremkaldes af teratogene (dvs. fosterskadende) stoffer?

VIRUS OG BAKTERIER
Kan virusangreb fremkalde autisme?

Kan tarmbakterier give autisme?

DOPAMIN-SYSTEMET
Skyldes autisme en defekt i hjernens dopaminsystem?

TESTOSTERON I LIVMODEREN
Skyldes autisme en defekt i testosteron-biosyntese-miljøet under fosterets udvikling?

STAMCELLEFORSKNING OG DYRKNING AF HJERNEVÆV
Kan studier af dyrket hjernevæv fortælle noget om autisme?

HÆMMENDE HJERNENERVECELLER
Er autisme forårsaget af hæmmende nerveceller i hjernen?

MULIG OVERBELASTNING AF FORBINDELSER I HJERNEN
Skyldes autisme overbelastning af nervecelleforbindelser?

KROPPENS AUTONOME SYSTEMER
Kan test af kroppens autonome systemer fortælle noget om autisme?

ROLLE I SAMFUNDET
Skal autisme ikke betragtes som en sygdom?

Er der en særlig autisme-kultur?

Hvad er en aspier, og hvad er en neurotypisk person?

Hvilke fællesskaber for autisme og for politisk håndtering af autisme findes i Danmark og udlandet?

ANDRE LIDELSER HOS AUTISTER
Hvilke andre lidelser ses hos mennesker med autisme?

Kan der være sammenhænge mellem epilepsi og autisme?

ADHD-diagnosen
Hvad er ADHD?

ORDBLINDHED
Er ordblindhed beslægtet med autisme?

KENDTE PERSONER MED AUTISME
Hvilke kendte personer har eller havde autisme?

Hvilke kendte forfattere har eller havde autisme?

Hvilke kendte filosoffer har eller havde autisme?

Hvilke kendte komponister har eller havde autisme?

Hvilke kendte kunstmalere har eller havde autisme?

Kan autisme fremme kunstneriske egenskaber?
Kommentarer kan sendes til BioNyt bionyt@gmail.com

Søg på siden med Ctrl-B / Ctrl-F

Læs hele artiklen om autisme i BioNyt Videnskabens verden, nr.167