BioNyt blev startet i dec. 1980 og har gennem mange år modtaget støtte fra Tipsmidlerne.

Ledende forskere støtter bladet ved at være med i en faglig støttekreds (se navne her).