Denne side er et supplement til
BioNyt - Videnskabens Verden nr.132 og 154
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!


Køb nr.154 om Jagt på DNA fra fortiden (samt special adgang til netop websiden www.bionyt.dk/dna)

Spørgsmål og svar om DNA

Hvad er DNA?


Hvad er forskellen mellem DNA og RNA?


Hvor meget DNA er der i en celle?


Hvornår denaturerer DNA?


Hvad er mutationer?


Hvordan opstår mutationer?


Hvordan repareres mutationer?


Findes der forskellige former af DNA?


Hvordan pakkes DNA?


Hvilke teknikker bruges til at udforske DNA?


Hvordan nedarves arvematerialet DNA?


Er der DNA andre steder i cellen, uden for kernen?


Hvilket formål har en kerne?


Hvad er junk-DNA?


Hvad er en telomer og en telomerase?


Hvorfor kan celler ikke leve evigt?


Hvad er genterapi?


Hvad kan genterapi bruges til?


Hvad er cDNA?


Hvad er DNA-bibliotek?


Hvad er +/- RNA og +/- DNA?


Hvad er en fluktuationstest?


Hvad er Ames-test?


Hvad er rekombinant DNA?


Hvad er en vektor?


Hvad er RFLP (restriktionsfragmentlængdepolymorfi, Restriction Fragment Length Polymorphisms)?


Hvad er en hairpin?


Hvilke enzymer medvirker i replikationen og hvad er deres funktion?


Hvad er en polylinker?


Hvad er "det centrale dogme"?


Hvad er overkrydsning?


Hvad er dideoxynukleotid?


Hvad er forskellen på et nukleotid og et nukleosid?Find mere om DNA
her (Uglesiden)

Kommentarer kan sendes til BioNyt bionyt@gmail.com

Søg på siden med Ctrl-B / Ctrl-F

SPØRGSMÅL OG SVAR OM DNA

som supplement til BioNyt Videnskabens Verden nr. 154Hvor kan man finde DNA?
Hvad er Center for geogenetik?
Hvem er Eske Willerslev?
Hvem er Willerslev-brødrene?
Kan man finde DNA i gamle jordprøver?
Hvem sekventerede genomet hos aboriginerne?
Hvad betyder ordet "aboriginer"?
Hvorfra kom håret, hvormed man påviste aboriginer-genomet?
Hvem var Alfred Cort Haddon?
Hvornår kom europæerne til Australien?
Var der spor af europæisk DNA i det først sekventerede aboriginer-genom?
Hvilket materiale anvendtes til at finde aborigin-genomet?
Hvad er videnskabsetik?
Havde man etiske overvejelser ved genom-bestemmelse af aboriginer-genomet?
Hvorfor har aboriginerne været mod DNA-forskning?
Hvorfor gik aboriginerne med til genom-projektet?
Hvor kom aboriginerne fra?
Hvad er nigrito-befolkningsgrupper?
Er hår bedre end knogler til DNA-studier?
Hvor meget af DNA'et i aboriginerens hårlok var aborigin-DNA (ved genom-sekventeringen)?
Hvilket bakterie-DNA fandt man i aboriginerens hårlok?
Hvor fragmenteret er gammelt DNA?
Hvad kaldte forskerne den aboriginer, som man sekventerede?
Hvem er Benny?
Hvad viste aboriginerens mitokondrie-DNA og Y-kromosom?
Hvor hyppigt dannes mutationer i mitokondrie-DNA?
Hvilke test blev aboriginer-håret underkastet?
Hvad viste et PCA-plot af aboriginerens DNA?
Hvad kan et PCA-plot fortælle?
Er et PCA-plot tilstrækkeligt ved sammenlignende studie af en genom-sekvens?
Hvad er en D-test? Hvad siger den om aborigin-DNA'et (ved genom-sekventeringen)?
Ligner aborigin-DNA asiaternes DNA?
Hvad er en D4P-test?
Hvad kan D4P-testen fortælle?
Hvad er en proportionsmodel?
Hvornår skete udspaltningen af aboriginerne fra resten af Homo sapiens?
Hvordan aldersbestemmes DNA?
Hvor mange udvandringer har der været fra Afrika?
Er aboriginerne direkte efterkommere efter en tidlig udvandring fra Afrika?
Hvilke folkeslag i Asien har kruset hår?
Hvordan ser børn mellem aboriginere og europæere ud?
Hvor mange udvandringsbølger har der været ud af Afrika?
Hvem påviste Aborigin-genomet?
Er aboriginerne de første mennesker i Australien?
Hvilken vej kom aboriginerne til Australien?
Hvad er den ældste, kontinuerlige menneskepopulation uden for Afrika?
Er mennesketyperne i Afrika forskellige fra hinanden?
Hvad er de tidligste stenredskaber fra Australien?
Er mennesketyperne uden for Afrika forskellige fra hinanden?
Hvornår ankom mennesket til Australien?
Hvordan kom mennesket til Australien?
Hvornår kan mennesket være ankommet til Australien?
Hvilken vej udvandrede mennesket fra Afrika?
Var aboriginerne isolerede i Australien?
Var aboriginerne alene i Australien?
Havde arboriginerne husdyr og landbrug?
Hvad er en Dingo?
Hvor opstod Dingo'en?
Er der neanderthal-DNA i Homo sapiens?
Kan man stole på studierne af gammelt DNA?
Krydsede mennesket med Denisovan-mennesket?
Hvad er Denisovan-mennesket?
Hvornår opstod Homo sapiens?
Kender man genomet af Homo heidelbergensis?
Har man fundet en ny menneskeart i Kina?
Krydsede mennesket med Neandertal-mennesket?
Hvordan fandt man mitokondrie-genomet af "den første grønlænder"?
Hvordan fandt man genomet af "den første grønlænder"?
Hvordan sikrer man sig, at gammelt DNA ikke forurenes med nyere DNA?
Hvad er maksimumgrænsen for hvor meget af genomet, man kan sekventere?
Hvornår levede Inuk-manden fra Saqqaq-kulturen, som blev sekvensbestemt?
Var det inuitter, der først kom til Grønland?
Hvad er Saqqaq-kulturen?
Svarede Inuk-mandens DNA til DNA fra nutidsgrønlændere?
Hvordan forhindrer man DNA-forurening ved sekvensanalyser?
Hvad er DNA-sekventeringsrevolutionen?
Hvordan laver man hurtig DNA-sekventering?
Hvad er Human-genom-projektet?
Hvorfor er DNA-forurening et problem ved sekvensanalyser?
Hvad bruges toiletrens-klorin til ved DNA-sekventering?
Hvorfor kan man bruge hår til DNA-sekventering?
Kan man finde gammelt DNA i gamle jordprøver?
Hvorfor har DNA overlevet i gamle jordprøver?
Hvad er Gården Under Sandet?
Kan DNA i gammel jord vise fortidens liv?
Hvad kan DNA-studier af gamle kirkegårde vise?
Hvad er arkæogenomics?
Hvad er historisk retsmedicin?
Hvor mange kromosomer har mennesket?
Hvor mange forskellige liniære DNA-molekyler har mennesket?
Hvor mange DNA-baser har menneskets genom?
Hvad er en moa?
Hvad er et allel?
Hvad er allel-tab?
Hvad er mikrosatelliter?
Hvad er "nuDNA"?
Hvad viser DNA-studier af Moa-kæmpefuglene?
Hvad er "aDNA"?
Hvad viser DNA-undersøgelser om de store pattedyrs uddøen?
Hvordan har havisens udbredelse svinget under tidligere klimaskift?
Hvad viser DNA-studier om spækhugger-biologi?
Hvad viser DNA-studier om majs?
Kender man DNA-genomet for hesten?
Kan man finde DNA i vand?
Kan artsbestemmelse ske ved stregkode-metode?
Hvor mange DNA-baser kan man sekvensbestemme på en dag?
Hvordan kan DNA-studier afsløre snyderi?
Hvordan kan DNA-test bruges til bakterie-bestemmelse?
Hvordan virker PCR-reaktionen til bakteriebestemmelse?
Hvad viser studier af evolution på øer?
Hvad viser DNA-studier om De kanariske Øer i Atlanterhavet?
Har proteiner en veldefineret 3D-struktur?
Hvad er protein?
Hvad er supersjældne sygdomme?
Hvornår udvikledes mennesket?
Hvornår udvikledes den oprette gang?
Hvilke ændringer kræves for at udvikle den oprette gang i menneskets evolution?
Hvor meget energi bruger en chimpanse under opret gang?
Hvordan er den oprette gang udviklet i menneskets evolution?
Hvad kendetegner Homo-slægten?
Hvornår udvikledes brugen af redskaber?
Hvad betød det for Homo at brugen af redskaber udvikledes?
Hvorfor kunne Homo udvikle en stor hjerne?
Hvad er menneskets nærmeste slægtninge?
Hvorved adskiller mennesket sig fra dets nærmeste slægtninge?
Hvornår ophørte menneskets forfædre med at leve i træerne?
Hvad var den første Homo, der udvandrede fra Afrika?
Hvilken Homo-art udvikledes til Homo sapiens?
Hvornår udvikledes den moderne Homo sapiens?
Hvad er karakteristisk for den moderne Homo sapiens?
Hvornår skete den første udvandring af Homo fra Afrika?
Hvornår eksisterede der flere menneskearter?
Hvor mange år har det moderne Homo sapiens været den eneste menneskeart på Jorden?
Hvorfra udvikledes de forskellige typer af det moderne Homo sapiens?
Hvordan udvikledes hudfarverne hos den moderne Homo sapiens?
Hvorfor udvikledes hudfarverne hos den moderne Homo sapiens?
Hvad skyldes den lyse hudfarve hos europæere?
Hvad er folinsyre nødvendig for?
Hvad er D-vitamin nødvendig for?
Hvad sker der, hvis en person i troperne fødes lyshudet?
Hvad kendetegner menneskets mitokondrie-mutationer?
Hvad kendetegner menneskets Y-kromosom-mutationer?
Hvordan var klimaet under menneskets udvikling?
Hvad kendetegner det moderne menneskets udvandringer fra Afrika?
Hvornår kom det moderne mennesket til de forskellige områder på Jorden?
Hvornår kom det moderne mennesket til Europa?
Hvorfor ligner mennesker hinanden?
Hvad er CroMagnon-mennesket?
Hvordan skete udviklingen af landbrug? (Landbrugets udvikling)
Hvad var Syndfloden?
Hvad er det særligt menneskelige? (Det særlige ved mennesket)
Hvordan opstod sproget? (Sprogets oprindelse)
Hvordan opstod blodtyperne? (Blodtypernes opståen)
Hvad er seglcelleanæmi?
Hvordan opstod koloniseringerne? (Koloniseringers opståen)
Kender man genomer hos forhistoriske mennesker?
Hvem var Sitting Bull indianeren?
Hvor lang tid kan en bakteriekoloni leve?
Kan der være liv på Mars?
Hvad er genet for ørevoks-typen?
Hvornår kom mennesket til Nordamerika?
Hvor mange nordboere boede i Grønland?
Hvilken vej kom mennesket til Nordamerika?
Er maorierne skyld i moa-kæmpefuglenes uddøen?
Findes der fugle, som ikke har vinger?
Kan man studere gammelt protein? (Mammut-protein)
Hvad er menneskets mitokondrie-DNA?
Hvor stammer menneskets mitokondrie-DNA fra?
Hvor mange stykker mitokondrie-DNA indeholder en celle?
Hvordan nedarves mitokondrierne?
Hvor hyppigt muterer mitokondrie-DNA i forhold til cellekerne-DNA?
Hvordan nedarves Y-kromosomet hos mennesket?
Hvordan var klimaet medens neanderthalerne levede?
Hvem var neanderthalerne?
Hvor stor var neanderthalerens hjerne? (Neanderthaler-hjernen)
Hvor stærk var neanderthaleren?
Hvordan var neanderthalerens kultur? (Neanderthaler-kulturen)
Hvad betyder ordet Neanderthal? (Neanderthal-navnet)
Var neanderthaleren en art eller en underart?
Hvordan udvikledes Neanderthaleren?
Hvilke fund har man af neanderthalere? (Neanderthal-fund)
Hvor levede neanderthaleren? (Neanderthaler-levesteder)
Hvilke menneskearter levede samtidig med Homo sapiens?
Har neanderthaleren dyrket sex med det moderne menneske?
Hvilke fund af neanderthalere er de kendteste? (Neanderthal-fund)
Hvad er PCA-plot?
Hvad viser drivtømmer ved Grønland?
Hvad er "Darwins finker"?
Hvorfor uddøde de store pattedyr?
Hvornår uddøde mammutten? (Mammuttens uddøen)

Gå til hjemmesiden for
BioNyt - Videnskabens Verden