BioNyt Post
Nr. 1, 9. februar 2001

Tilbage til BioNyt PostSend artiklen med e-mail!
Bregne elsker arsenik
Af Gorm Palmgren, www.palmgren.dk
Copyright 2001 BioNyt & Gorm Palmgren


Arsenik er både giftigt og kræftfremkaldende, men en bregne fra det sydlige USA viser sig nu at have en stor forkærlighed for den farlige gift. Bregnen er nært beslægtet med den danske ørnebregne og blev fundet på en grund i Florida hvor jorden var forurenet med arsenik.

Den forurenede jord indeholdt 0,2% arsenik, men bregnen havde suget giften op, så koncentrationen af arsenik var fire gange så høj i dens blade som nede i jorden. Et forsøg viste at hvis bregnens voksested fik tilført arsenik, steg dens eget indhold af giftstoffet med mere end 500 gange i løbet af blot to uger og udgjorde til sidst helt op til 1,5% af bladets vægt.

Selv hvis der kun var meget lidt arsenik i jorden, var bregnen i stand til effektivt at suge det op, så giften blev opkoncentreret mere end 100 gange i bladene. Forsøgene viste at bregnen ikke blot var tolerant overfor det farlige giftstof, men ligefrem havde godt af det. Væksten steg nemlig med hele 40%, når der blev tilsat en lille smule arsenik til jorden.

Forskerne bag opdagelsen regner med at bregnen vil være ideel til at rense forurenede giftgrunde. Den er nemlig både hårdfør, overvintrende og vokser hurtigt. Bregnen vil således støt og roligt suge giften fra jorden og op i sine blade som derefter kan høstes og sendes til destruktion.

Kilde: Nature bd. 409, s. 579, 1 februar 2001 (Ma m.fl.)
Forsker: Lena Ma
Email: lqma@ufl.edu
Indtil videre er BioNyt Post
gratis ved tilmelding her