BioNyt - Videnskabens Verden


Denne side udvides løbende. Kommentarer kan sendes til BioNyt bionyt@gmail.com

Søg på siden med Ctrl-B / Ctrl-F
KILDER TIL BIONYT VIDENSKABENS VERDEN NR. 160Skifergas

Kilde: 10885
Kilde: 10882
Kilde: 10882 ref.77
Kilde: 10882 ref.13
Kilde: 10882 ref.40
Kilde: 10882 ref.41
Kilde: 10882 ref.18
Kilde: 10884
Kilde: 10883
Danske kilder i øvrigt
Engelske kilder i øvrigt

Gashydrat

Kilde: 10886
Kilder i øvrigt (søgning på "Methanhydrat")
Kilder i øvrigt (søgning på "Gashydrat")
Engelske kilder i øvrigt (søgning på "Fire ice")

Kontaktenergi (Triboelektrisk energi)

Kilde: 10888
Kilde: 10889
Engelske kilder om triboelektricitet
Tyske kilder om triboelektricitet
Dansksprogede kilder om triboelektricitet

Piezoelektrisk energi (fremkaldes ved bøjning af visse materialer)

Kilde: 10892
Kilde: 10890
Kilde: 10894
Engelsksprogede kilder om piezo-tøj (piezo clothing)
Engelsksprogede kilder om piezoelektricitet
Dansksprogede kilder om piezoelektricitet

Energi fra radiobølger i luften (Backscatter energy)

Kilde: 10896
Engelsksprogede kilder om "backscatter energy"
Engelsksprogede kilder om forskeren bag "backscatter energy"
Kilde: 10897

Passiv energihøst

Kilde: 10904
Kilde: 10905
Kilde: 10904
Kilde: 10904 nr.10
Kilde: 10893
Kilde: 10891
Engelsksprogede kilder om "passiv energy"

Energilagring (superkondensatorer, superkapacitorer)

Kilde: 10907
Kilde: 10908
Kilde: 10906
Kilde: 10895
Dansksprogede kilder om energilagring
Engelsksprogede kilder om energilagring (søgeord: Energy storage solutions)
Engelsksprogede kilder om energilagring (søgeord: Energy storage)

Forskellen på energitæthed / power-tæthed

Kilde: 10943

WakaWaka lys til ulande

Kilde: 10895

WakaWaka lys til ulande

Kilde: 10897
Engelsksprogede kilder om WakaWaka batterier
Engelsksprogede kilder om WakaWaka sollys

Grafen (graphene)

Kilde: 10940
Kilde: 10900
Kilde: 10901
Kilde: 10940
Kilde: 10899
Kilde: 10900
Kilde: 10901
Engelsksprogede kilder om grafen
Dansksprogede kilder om grafen

Edderkopsilke-covering på bryst-implant

Kilde: 10902
Engelsksprogede artikler om edderkopsilke-covering på bryst-implant (søgeord: Bioshield S1)
Engelsksprogede artikler om edderkopsilke-covering på bryst-implant (søgeord: AMSilk)

Håndproteser og armproteser samt -robotter

Kilde: 10944
Kilde: 10891
Engelsksprogede artikler om håndproteser
Engelsksprogede artikler om armproteser
Engelsksprogede artikler om håndrobotter (søgeord: hand exoskeleton rehabilitation robot)
Engelsksprogede artikler om håndrobotter (søgeord: hand robot project)

Kunstig muskulatur

Kilde: 10891
Engelsksprogede artikler om kunstig muskulatur

Aerogel

Engelsksprogede artikler om aerogel

Kunstigt hjerte med sensorer

Kilde: 10903
Engelsksprogede artikler om kunstigt hjerte med sensorer

Neuroproteser og hjerneimplantater

Kilde: 10909
Kilde: 10910
Kilde: 10911
Dansksprogede artikler om neuroproteser
Engelsksprogede artikler om neuroproteser
Engelsksprogede artikler om Manuel Delgado's forsøg med at styre en tyr via hjerneimplant
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implant restores and enhances memory formation )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants for cerebral palsy )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants mind control )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants prevent seizures )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implants for parkinson's )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implant for alzheimer )
Engelsksprogede artikler om hjerneimplantater (Søgeord: brain implant for restoring memory )

Robotter

Engelsksprogede artikler om robotter

Biomedicinske teknologiske opfindelser

Engelsksprogede artikler

Genbrugsideer og do-it-yourself forsøg

Engelsksprogede artikler

Teknologiske spidsfindigheder

Engelsksprogede artikler

3D-print

Engelsksprogede artikler

Nye sanser: Google-brillen

Kilde: 10912
Kilde: 10913
Engelsksprogede artikler om Google-brillen
Dansksprogede artikler om Google-brillen

Nye sanser: Google-brillen for øret

Kilde: 10914
Engelsksprogede artikler om Ear Switch

Nye sanser: Spider Sense (evne til at føle på afstand)

Kilde: 10915
Engelsksprogede artikler om Spider Sense (evne til at føle om noget er i nærheden)

Nye sanser: Computer på kroppen


Engelsksprogede artikler om MC10's BioStamp
Engelsksprogede artikler om MC10's BioStamp (søgeord: mc10 biometric health sensor)
Engelsksprogede artikler om Fitbit (til måling af din fysiske aktivitet mv.)

Virtual reality - udstyr til måling af kropsposition

Kilde: 10919
Engelsksprogede artikler om Virtual reality - udstyr til måling af kropsposition

Virtuel kuvøse-kontakt

Kilde: 10922
Engelsksprogede artikler om Virtuel kuvøse-kontakt

Udstyr til måling af din kropsholdning

Kilde: 10920
Engelsksprogede artikler om Lumo Back

Radiobølger oversat til optisk signal

Kilde: 10921
Engelsksprogede artikler om optomekanik

Chips der tåler 300 graders varme

Kilde: 10923
Engelsk- og tysksprogede artikler om chips der tåler 300 graders varme

Nano mod olie

Kilde: 10924
Engelsksprogede artikler om nanomateriale der opsuger olie

Kryptering af hjælp af kvantekryptografi

Kilde: 10925
Engelsksprogede artikler om kryptering af hjælp af kvantekryptografi

Spektroskopi

Kilde: 10929
Engelsksprogede artikler spektroskopi
Dansksprogede artikler spektroskopi
Engelsksprogede artikler ranan-spektroskopi
Dansksprogede artikler ranan-spektroskopi

Satellitter til remote sensing

Kilde: 10930
Kilde: 10932
Kilde: 10931
Engelsksprogede artikler - søgeordene: planet labs satellite garbage
Engelsksprogede artikler - søgeordene: planet labs cubesat
Engelsksprogede artikler - søgeordene: planet labs
Engelsksprogede artikler - søgeordene: skybox imaging
Engelsksprogede artikler - søgeordene: urthecast

Droner

Kilde: 10931
Kilde: 10933
Engelsksprogede artikler om drone-kapløbet Flying Donkey Challenge
Engelsksprogede artikler om droner
Dansksprogede artikler om droner Kilde: 10934

Vandslange-udlægning på hurtig måde i nødsituationer

Kilde: 10935
Engelsksprogede artikler om vandslange-udlægning på hurtig måde i nødsituationer

Deep learning

Kilde: 10936
Kilde: 10937
Engelsksprogede artikler om deep learning (søgeord: deepmind technologies)
Engelsksprogede artikler om deep learning (søgeord: deep learning)

E-cigaret app. (Smokio)

Kilde: 10938
Engelsksprogede artikler om E-cigaret app. (Smokio)

E-cykel

Kilde: 10939
Engelsksprogede artikler om E-cyklen ST2
Hvad er ESOF?

Hvad er bladet Technologist?

Skifergas: Må man bryde skifergas i Danmark?

Skifergas: Hvad får lokalsamfundet ud af det, hvis der indvindes skifergas på stedet?

Skifergas: Hvordan har beslutningsgangen om skifergas været i Danmark?

Skifergas: Hvor mange boringer efter skifergas kan man forvente i Danmark?

Skifergas: Hvor energikrævende er det at udvinde skifergas?

Skifergas: Har det betydning for Europa, hvilken beslutning Danmark gør om udvinding af skifergas?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas også medføre fund af olie?

Skifergas: Hvilke lande har skifergas i undergrunden?

Skifergas: Hvor meget skifergas udvindes i USA?

Skifergas: Hvordan er skifergas blevet dannet i undergrunden?

Skifergas: Hvordan udvinder man skifergas fra undergrunden?

Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i USA?

Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i Europa (Polen, Frankrig, Storbritannien, Danmark, Holland, Tyskland, Spanien, Bulgarien, Rumænien)?

Skifergas: Hvor meget gas-energi kan skaffes fra skifergas i forhold til de kendte naturgasreserver?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene grundvandet?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forårsage jordskælv?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene med radioaktivitet?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene atmosfæren med methan?

Skifergas: Hvilken virkning har udvinding af skifergas på klimaet?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas nedsætte forurening fra kul?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene luften ved jordoverfladen med ozon?

Skifergas: Hvor meget vand forbruges til prøveboring og udvinding af skifergas?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas medføre støjforurening?

Skifergas: Hvad koster det at udvinde skifergas?

Skifergas: Er det økonomisk at udvinde skifergas i Europa?

Skifergas: Har ejerforhold til jorden betydning for om der udvindes skifergas?

Skifergas: Er skifergas billigere end konventionel gas?

Skifergas: Hvilke lande i Europa vil udvinde skifergas?

Skifergas: Hvad er argumenterne mod udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Hvad er argumenterne for udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Er der lavet debatfilm om skifergas?

Methanhydrat: Er man begyndt at udvinde methan fra methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Hvad er methanhydrat?

Methanhydrat: Hvordan dannes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor findes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor store energireserverne i methanhydrat?

Methanhydrat: Er det risikabelt at udvinde methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Er det økonomisk at udnytte methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Var methanhydrat et problem ved Deepwater Horizon olieudslippet i 2010 i Den Mexicanske Golf?

Energi: Hvad er kontaktenergi (også kaldet den gnidningselektriske generator, kontakt-elektrificering, triboelektriske virkning, triboelektrificering eller den gnidningselektriske effekt, statisk elektricitet)?

Energi: Hvad er bøjningsenergi (også kaldet piezoelektrificering af piezoelektriske materialer)

Energi: Hvad er smart tøj (energiproducerende tøj af piezoelektrisk materiale)

Energi: Hvad er nanotråd-baserede generatorer (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PZT (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PVDF (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er elektrospinning (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Kan man høste energi fra radiobølgerne i luften (ambient backscatter, omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things)?

Energi: Hvad er begræsningerne for brugen af ambient backscatter energi (omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things, energi fra radiobølger)?

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka light)

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka Power)

Energi: Hvad er Waka-Waka (Virtual Grid)

Grafen: Hvem opdagede grafen (graphene)?

Grafen: Hvad er grafen (graphene)?

Grafen: Hvordan fremstilles grafen (graphene, Scotch-tape-method)?

Grafen: Hvordan fremstilles grafen (graphene, carbondamp på metaloverflader)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Styrke: (Hvor stærkt er grafen)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Elektrisk leder: (Er grafen elektrisk ledende)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Varmeleder: (Kan grafen lede varme. Hvad er grafens smeltepunkt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Sensorer: (Har grafen sensoriske egenskaber)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Lysdetektion: (Kan grafen påvise lys)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Gennemsigtighed: (Er grafen gennemsigtigt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Blandbarhed: (Kan grafen blandes med andre stoffer. Kan grafen blandes med plast)?

Grafen: Hvilke industrielle produkter indeholder grafen (graphene)?

Proteser: Bruger man edderkopsilke på bryst-implantater (til coating af brystproteser; kan man undgå kapsulær fibrose - kapseldannelse af indsnævrende og pressende bindevæv samt inflammation ved implanterede proteser)?

Proteser: Hvad er håndproteser (robothænder, armproteser)?

Proteser: Hvad er kunstig muskulatur?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at høre på en retningsbestemt måde og på afstand?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til nattesyn som en kat?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til zoombart syn (kikkert-syn)?

Hjerneimplantat: Kan man forbedre evne til at forstå matematik og forøge stedsansen?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at downloade viden til hjernen?

Hjerneimplantat: Kan man genopbygge eller justere ødelagte minder?

Hjerneimplantat: Kan man kontrollere humøret, sindstilstanden, depression?

Hjerneimplantat: Kan man få elektronisk ADHD-medicin?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at styre maskiner ved tankens kraft?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at søge på internettet og oversætte sprog via neuroproteser?

Energilagring: Hvad er forskellen på energitæthed og power-tæthed (superkondensatorer, superkapacitorer)?

Energilagring: Hvad er superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan man lave superkondensatorer i metermål (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er fordelene ved superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er ulemperne ved superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvor meget energi indeholder superkondensatorer og batterier (lithiumbatterier, lithiuthionylchloridbatterier, superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan superkondensatorer eksplodere (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Outsourcing: Hvad er crowdsourcing?

Energi: Hvad er passiv energi (rygsækken der giver energi)?

Energi: Hvad er passiv energi (nanogenerator der giver energi, vibrationsenergi, knæbeskytter-energi, åndedrætbevægelsesenergi)?

Hvad er aerogel?

Hjerte: Kunstigt hjerte: Findes der et kunstigt hjerte som kan reagere på elektriske sensorer?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan styre en tyrs adfærd, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, blinde kan fornemme lys)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan reducere Parkinson-rysten)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (locked-in syndrome, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, rekonstruere billeder af katte ud fra hjernesignaler)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan identificere objekter ved hjælp af en kunstig hånd, blive i stand til at gå igen, styre robot med hjernen)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (rotte fortolker fornemmelser via hjernen af en anden rotte)?

Proteser: Hjernen: Nye sanser: Infrarødt lys (få en rotte til at kunne fornemme infrarødt lys som en rotte ikke ellers kan)?

Sanserne: På hvilke måder kan teknologi give nye sanser?

Google-brillen: Hvad er Google-brillen?

Google-brillen: Kan man få linser til Google-brillen?

Google-brillen: Hvad kan Google-brillen bruges til?

Google-brillen: Udgør Google-brillen en risiko i trafikken?

Google-brillen: Er det problematisk at være konstant online ved hjælp af Google-brillen?

Google-brillen: Kan man scanne ansigter med Google-brillen?

Kan man scanne ansigter for deres interesser og venner?

Google-brillen: Kan Google-brillen kidnappes (hijacking)?

Google-brillen: Kan Google-brillen misbruges?

Google-brillen: Kan Google-brillen sikres mod at blive stjålet?

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges inden for sundhedsvæsenet?

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til nødhjælp (triage)?

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til journalistik?

Sanser: Hvad er Ear Switch (også kaldt Googlebrillen til øret)?

Sanser: Kan man få evne til at føle på afstand?

Kan computeren integreres med kroppen?

Hvad er BioStamp?

Kan man have virtuel kontakt med et kuvøse-barn?

Kan man få løbende feedback på sin siddestilling?

Kan radiobølger omsættes til lyssignaler?

Nanosvamp: Kan nanofibrilleret cellulose bruges til at opsuge olie?

Nanosvamp: Hvordan fremstilles nanofibrilleret cellulose?

Computer: Kan krypering laves ved hjælp af kvantekryptografi (QKD-protokol)?

Hvad er spektroskopi (Raman-spektroskopi; håndholdt spektroskopi)?

Remote sensing: Hvad er satellit-duer (mikrosatellitter)?

Hvad kan droner bruges til?

Hvad kan droner bruges til (flyvende æsler, Flying Donkey Challenge)?

Hvor hurtigt kan 1 km vandslange udlægges?

Kunstig intelligens: Hvad er deep learning (dyb indlæring, dyb læring)?

Hvad er en E-cigaret app?