Supplement til blad nr. 160

Køb af bladet: her

BioNyt nr. 160 er et nummer om teknologi og fremtiden. F.eks. anvendelse af teknologi til at fremstille energi på forskellige måder. Anvendelse af teknologi til brug i udviklingslande til lys og transport. Anvendelse af teknologi til proteser, når mennesker har mistet en hånd eller en arm. Og mange andre eksempler på anvendelse af teknologi.


Læs mere om hjernen herSupplerende artikler:
Dansker opfinder metode til at skrive på storskærm ved at lave fagter i luften.

En ph.d.-studerende fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU), Anders Markussen, har udviklet en metode, der gør det muligt at skrive tekstbeskeder på en interaktiv skærm blot ved at lave fagter i luften. Det kan bruges i sundhedssektoren så bakteriefyldte tastaturer undgås. Til sterile rum vil det være en åbenlys fordel, at personalet ikke fysisk behøver at røre ved noget, når de skriver noter eller søger information på computeren. Det ville også være muligt at skrive gennem en butiksrude. Det kunne være, hvis vi har en butik, der har udskrevet en konkurrence, hvor kunderne kan kommunikere gennem et butiksvindue efter lukketid. Måske kan man finde andre anvendelser. Han blev inspireret af Xbox Kinect , der aflæser bevægelser fra spillernes krop, uden at spillerne behøver at holde en genstand i hånden.

Den største udfordring ved metoden er at opnå en hastighed, der er til at leve med. Hastigheden er dog kommet op i et rimeligt niveau via de laboratorietests, Anders Markussen og hans forskerkolleger på Datalogisk Institut på Københavns Universitet har gjort, men den kan dog stadig ikke konkurrere med et klassisk tastatur eller en touchskærm.

Projektet kaldes Vulture. Det har indbragt Anders Markussen en Best Paper Award, som blev uddelt på verdens største konference for Human-Computer-Interaction (HCI), CHI2014, i Canada. Anders Markussens artikel blev udtaget som en af de bedste ud af 2000 indsendte. Under konferencen blev Anders Markussen interviewet til Discovery i Canada. En video, der viser metoden i praksis kan nu ses her: http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/dont-type-pinch-and-swipe-the-air-instead-140429.htm

Tastaturer, der tillader brugeren at “tegne" sig gennem bogstaver, der bliver til ord via et virtuelt keyboard, findes allerede til touch skærme og kendes bl.a. fra mobiltelefoner. Det har dog ikke tidligere været afprøvet om disse teknikker også kan benyttes til at skrive i fri luft.

Sætningen "An offer you cannot refuse" skal skrives. Når man laver disse fagter foran skærmen:


- så opfatter computeren ordet "refuse" korrekt:


Se videoen her:Anders Markussen og Søren Knudsen (iført elektroder på fingrene) viser gribeteknikken i Vulture

Projektet "Vulture: A Mid-Air Word-Gesture Keyboard" afprøver en ny type keyboard, der alene betjenes ved at lave fagter i luften. Vulture får en touch-baseret ordgenkendelses-algoritme til at fungere via gestik i luften, idet den projicerer brugerens bevægelser over på en skærm og tillader brugeren at tegne på et virtuelt keyboard ved at klemme tommel- og pegefinger sammen. Det var umiddelbart muligt at skrive tekst med en hastighed af 20,6 ord pr minut (WPM) og at det var håndbevægelsernes hastighed, der var den primære faktor der påvirkede WPM-tallet. Efter træning kunne testpersonerne hurtigt nå op på 28,1 WPM, Det er 59% af den hastighed der opnås ved direkte touch input. Testpersoner­nes evne til at huske de håndbevægelser, de havde udført, da de skrev teksten, var ret dårlig, hvilket er tegn på, at det er vigtigt at få visuel feedback, mens man skriver. Dog kan den visuelle feedback også begrænse effektiviteten. Vulture-projektet er en udløber af det 4-årige Wallviz-projekt, som udforsker brugen store interaktive skærme. Wallviz er finansieret af Det strategiske Forskningsråd og løber frem til udgangen af 2014.

Medforfattere til Vulture-artiklen er desuden professor Kasper Hornbæk og adjunkt Mikkel Rønne Jakobsen. Se den videnskabelige artikel der udløste Best Paper Award’en.

Yderligere oplysninger:
Anders Markussen, ph.d.-studerende
E-mail: amark@di.ku.dk
Tlf.: 21 84 96 68

Mikkel Rønne Jakobsen, adjunkt
E-mail.: mikkelrj@di.ku.dk
Tlf.: 20 22 22 20

Se også:
Computer registrerer numre ved hjælp af håndsignaler.KILDER TIL BIONYT VIDENSKABENS VERDEN NR. 160Skifergas

Gashydrat

Kontaktenergi (Triboelektrisk energi)

Piezoelektrisk energi (fremkaldes ved bøjning af visse materialer)

Energi fra radiobølger i luften (Backscatter energy)

Passiv energihøst

Energilagring (superkondensatorer, superkapacitorer)

Forskellen på energitæthed / power-tæthed

WakaWaka lys til ulande

WakaWaka lys til ulande

Grafen (graphene)

Edderkopsilke-covering på bryst-implant

Håndproteser og armproteser samt -robotter

Kunstig muskulatur

Aerogel

Kunstigt hjerte med sensorer

Neuroproteser og hjerneimplantater

Robotter

Biomedicinske teknologiske opfindelser

Genbrugsideer og do-it-yourself forsøg

Teknologiske spidsfindigheder

3D-print

Nye sanser: Google-brillen

Nye sanser: Google-brillen for øret

Nye sanser: Spider Sense (evne til at føle på afstand)

Nye sanser: Computer på kroppen

Virtual reality - udstyr til måling af kropsposition

Virtuel kuvøse-kontakt

Udstyr til måling af din kropsholdning

Radiobølger oversat til optisk signal

Chips der tåler 300 graders varme

Nano mod olie

Kryptering af hjælp af kvantekryptografi

Spektroskopi

Satellitter til remote sensing

Droner

Vandslange-udlægning på hurtig måde i nødsituationer

Deep learning

E-cigaret app. (Smokio)

E-cykel


Hvad er ESOF?

Hvad er bladet Technologist?

Skifergas: Må man bryde skifergas i Danmark?

Skifergas: Hvad får lokalsamfundet ud af det, hvis der indvindes skifergas på stedet?

Skifergas: Hvordan har beslutningsgangen om skifergas været i Danmark?

Skifergas: Hvor mange boringer efter skifergas kan man forvente i Danmark?

Skifergas: Hvor energikrævende er det at udvinde skifergas?

Skifergas: Har det betydning for Europa, hvilken beslutning Danmark gør om udvinding af skifergas?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas også medføre fund af olie?

Skifergas: Hvilke lande har skifergas i undergrunden?

Skifergas: Hvor meget skifergas udvindes i USA?

Skifergas: Hvordan er skifergas blevet dannet i undergrunden?

Skifergas: Hvordan udvinder man skifergas fra undergrunden?

Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i USA?

Skifergas: Hvor store er skifergas-resourcerne i Europa (Polen, Frankrig, Storbritannien, Danmark, Holland, Tyskland, Spanien, Bulgarien, Rumænien)?

Skifergas: Hvor meget gas-energi kan skaffes fra skifergas i forhold til de kendte naturgasreserver?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene grundvandet?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forårsage jordskælv?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene med radioaktivitet?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene atmosfæren med methan?

Skifergas: Hvilken virkning har udvinding af skifergas på klimaet?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas nedsætte forurening fra kul?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas forurene luften ved jordoverfladen med ozon?

Skifergas: Hvor meget vand forbruges til prøveboring og udvinding af skifergas?

Skifergas: Kan udvinding af skifergas medføre støjforurening?

Skifergas: Hvad koster det at udvinde skifergas?

Skifergas: Er det økonomisk at udvinde skifergas i Europa?

Skifergas: Har ejerforhold til jorden betydning for om der udvindes skifergas?

Skifergas: Er skifergas billigere end konventionel gas?

Skifergas: Hvilke lande i Europa vil udvinde skifergas?

Skifergas: Hvad er argumenterne mod udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Hvad er argumenterne for udvinding af skifergas i Danmark?

Skifergas: Er der lavet debatfilm om skifergas?

Methanhydrat: Er man begyndt at udvinde methan fra methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Hvad er methanhydrat?

Methanhydrat: Hvordan dannes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor findes methanhydrat?

Methanhydrat: Hvor store energireserverne i methanhydrat?

Methanhydrat: Er det risikabelt at udvinde methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Er det økonomisk at udnytte methanhydrat som energikilde?

Methanhydrat: Var methanhydrat et problem ved Deepwater Horizon olieudslippet i 2010 i Den Mexicanske Golf?

Energi: Hvad er kontaktenergi (også kaldet den gnidningselektriske generator, kontakt-elektrificering, triboelektriske virkning, triboelektrificering eller den gnidningselektriske effekt, statisk elektricitet)?

Energi: Hvad er bøjningsenergi (også kaldet piezoelektrificering af piezoelektriske materialer)

Energi: Hvad er smart tøj (energiproducerende tøj af piezoelektrisk materiale)

Energi: Hvad er nanotråd-baserede generatorer (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PZT (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er PVDF (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Hvad er elektrospinning (piezoelektrisk materiale)?

Energi: Kan man høste energi fra radiobølgerne i luften (ambient backscatter, omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things)?

Energi: Hvad er begræsningerne for brugen af ambient backscatter energi (omgivelses-tilbagekastning, Wi-Fi Backscatter, Internet of Things, energi fra radiobølger)?

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka light)

Energi: Hvad er Waka-Waka (WakaWaka Power)

Energi: Hvad er Waka-Waka (Virtual Grid)

Grafen: Hvem opdagede grafen (graphene)?

Grafen: Hvad er grafen (graphene)?

Grafen: Hvordan fremstilles grafen (graphene, Scotch-tape-method)?

Grafen: Hvordan fremstilles grafen (graphene, carbondamp på metaloverflader)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Styrke: (Hvor stærkt er grafen)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Elektrisk leder: (Er grafen elektrisk ledende)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Varmeleder: (Kan grafen lede varme. Hvad er grafens smeltepunkt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Sensorer: (Har grafen sensoriske egenskaber)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Lysdetektion: (Kan grafen påvise lys)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Gennemsigtighed: (Er grafen gennemsigtigt)?

Grafen: Hvorfor er grafen (graphene) et interessant materiale. Blandbarhed: (Kan grafen blandes med andre stoffer. Kan grafen blandes med plast)?

Grafen: Hvilke industrielle produkter indeholder grafen (graphene)?

Proteser: Bruger man edderkopsilke på bryst-implantater (til coating af brystproteser; kan man undgå kapsulær fibrose - kapseldannelse af indsnævrende og pressende bindevæv samt inflammation ved implanterede proteser)?

Proteser: Hvad er håndproteser (robothænder, armproteser)?

Proteser: Hvad er kunstig muskulatur?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at høre på en retningsbestemt måde og på afstand?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til nattesyn som en kat?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til zoombart syn (kikkert-syn)?

Hjerneimplantat: Kan man forbedre evne til at forstå matematik og forøge stedsansen?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at downloade viden til hjernen?

Hjerneimplantat: Kan man genopbygge eller justere ødelagte minder?

Hjerneimplantat: Kan man kontrollere humøret, sindstilstanden, depression?

Hjerneimplantat: Kan man få elektronisk ADHD-medicin?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at styre maskiner ved tankens kraft?

Hjerneimplantat: Kan man få evne til at søge på internettet og oversætte sprog via neuroproteser?

Energilagring: Hvad er forskellen på energitæthed og power-tæthed (superkondensatorer, superkapacitorer)?

Energilagring: Hvad er superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan man lave superkondensatorer i metermål (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er fordelene ved superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvad er ulemperne ved superkondensatorer (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Hvor meget energi indeholder superkondensatorer og batterier (lithiumbatterier, lithiuthionylchloridbatterier, superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Energilagring: Kan superkondensatorer eksplodere (superkapacitorer, nanokondensatorer, nanokapacitorer, ultrakondensatorer, ultrakapacitorer, EDLC, electric double-layer capacitor)?

Outsourcing: Hvad er crowdsourcing?

Energi: Hvad er passiv energi (rygsækken der giver energi)?

Energi: Hvad er passiv energi (nanogenerator der giver energi, vibrationsenergi, knæbeskytter-energi, åndedrætbevægelsesenergi)?

Hvad er aerogel?

Hjerte: Kunstigt hjerte: Findes der et kunstigt hjerte som kan reagere på elektriske sensorer?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan styre en tyrs adfærd, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, blinde kan fornemme lys)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan reducere Parkinson-rysten)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (locked-in syndrome, kommunikere ved hjælp af hjerneimplantater, rekonstruere billeder af katte ud fra hjernesignaler)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (der kan identificere objekter ved hjælp af en kunstig hånd, blive i stand til at gå igen, styre robot med hjernen)?

Proteser. Hvad er neuroproteser (rotte fortolker fornemmelser via hjernen af en anden rotte)?

Proteser: Hjernen: Nye sanser: Infrarødt lys (få en rotte til at kunne fornemme infrarødt lys som en rotte ikke ellers kan)?

Sanserne: På hvilke måder kan teknologi give nye sanser?

Google-brillen: Hvad er Google-brillen?

Google-brillen: Kan man få linser til Google-brillen?

Google-brillen: Hvad kan Google-brillen bruges til?

Google-brillen: Udgør Google-brillen en risiko i trafikken?

Google-brillen: Er det problematisk at være konstant online ved hjælp af Google-brillen?

Google-brillen: Kan man scanne ansigter med Google-brillen?

Kan man scanne ansigter for deres interesser og venner?

Google-brillen: Kan Google-brillen kidnappes (hijacking)?

Google-brillen: Kan Google-brillen misbruges?

Google-brillen: Kan Google-brillen sikres mod at blive stjålet?

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges inden for sundhedsvæsenet?

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til nødhjælp (triage)?

Google-brillen: Kan Google-brillen bruges til journalistik?

Sanser: Hvad er Ear Switch (også kaldt Googlebrillen til øret)?

Sanser: Kan man få evne til at føle på afstand?

Kan computeren integreres med kroppen?

Hvad er BioStamp?

Kan man have virtuel kontakt med et kuvøse-barn?

Kan man få løbende feedback på sin siddestilling?

Kan radiobølger omsættes til lyssignaler?

Nanosvamp: Kan nanofibrilleret cellulose bruges til at opsuge olie?

Nanosvamp: Hvordan fremstilles nanofibrilleret cellulose?

Computer: Kan krypering laves ved hjælp af kvantekryptografi (QKD-protokol)?

Hvad er spektroskopi (Raman-spektroskopi; håndholdt spektroskopi)?

Remote sensing: Hvad er satellit-duer (mikrosatellitter)?

Hvad kan droner bruges til?

Hvad kan droner bruges til (flyvende æsler, Flying Donkey Challenge)?

Hvor hurtigt kan 1 km vandslange udlægges?

Kunstig intelligens: Hvad er deep learning (dyb indlæring, dyb læring)?

Hvad er en E-cigaret app?