Køb dette nr.

BioNyt - Videnskabens Verden nr. 145 handler om influenza - specielt den nye A/H1N1 fra 2009, som i begyndelsen blev kaldt svineinfluenza.Se omtale af dette nummer her

Køb dette nr. her

Kilder til nr. 145 her

500 svar om ny-H1N1 (tidligere kaldt svineinfluenza) her

Ved køb af bladet (tema nr. 145) kan man få adgang til www.bionyt.dk med "500 svar om ny-H1N1".

Bladet kan købes her, hvorefter man kan bede om at få adgangsinformation til internetstedet (ved at maile til bionyt@gmail.com )

Man har også adgang til internetstedet "500 svar om ny-H1N1" som abonnent. Et abonnement koster 525 kr/år for institutioner, 425 kr for private, 303 kr for pensionister, 299 kr for studerende.


# 1
Aldersfordeling

Er ældre mennesker immune mod ny-H1N1 fra 2009 ?# 2
Aldersfordeling

Hvilken alder har mennesker, der dør af ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 3
Aldersfordeling

Hvordan var aldersfordelingen af ny-H1N1 i Mexico ?# 4
Aldersfordeling

Hvordan var aldersfordelingen af de syge rejsende ?# 5
Aldersfordeling

Hvordan var aldersfordelingen af de, der blev syge i hjemlandet ?# 6
Behandling

Hvilke midler findes mod influenza ?# 7
Behandling

Hvor hurtigt skal influenzamidler indtages for at virke ?# 8
Behandling

Hvor godt virker influenzamidlerne Tamiflu og Relenza ?# 9
Behandling

Er der bivirkninger ved Tamiflu ?# 10
Behandling

Kan antivirusmidlerne Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) bruges mod B-influenza ?# 11
Behandling

Hvorfor virker antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke mod A-influenza af typen ny-H1N1 ?# 12
Behandling

Hvorfor virker antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke mod B-influenza ?# 13
Behandling

Hvor mange liv kan reddes nu med Tamiflu-behandling (både direkte og ved at Tamiflu begrænser smittespredningen) i forhold til, hvor mange liv, det senere koster, at der derved formentlig udvikles resistens ?# 14
Behandling

Hvad er forskellen på Tamiflu (oseltamivir) og Relenza (zanamivir) ?# 15
Behandling

Findes der andre antivirale midler mod ny-H1N1 virusset fra 2009 ?# 16
Behandling

Hvor store lagre af Tamiflu har man i Danmark ?# 17
Behandling

Hvad skal man gøre, hvis man som patient bliver dårligere af influenza ?# 18
Behandling

Beslutter landene selv, hvilken antivirus-behandling de vil bruge ?# 19
Behandling

Er hospitalerne forberedte på en influenzaepidemi med ny-H1N1 ?# 20
Behandling

Hvilke problemer får hospitalerne ved en pandemi ?# 21
Behandling

Hvordan skal man behandle personale, som har været udsat for mulig smitte med ny-H1N1 ?# 22
Behandling

Kan Tamiflu bruges til et 1-årigt barn ?# 23
Behandling

Kan Tamiflu bruges mod B-influenza ?# 24
Behandling

Kan Relenza bruges til et 1-årigt barn ?# 25
Behandling

Kan Relenza bruges mod B-influenza ?# 26
Behandling

Hvad er oseltamivir ?# 27
Behandling

Hvad er det aktive stof i Tamiflu ?# 28
Behandling

Hvilken virkning har Tamiflu ?# 29
Behandling

Hvor meget reducerer Tamiflu influenzasygdommen ?# 30
Behandling

Hvor meget reducerer Tamiflu risikoen for influenzasygdom som forebyggende middel ?# 31
Behandling

Hvordan er virkningsmekanismen for Tamiflu og Relenza ?# 32
Behandling

Hvordan bør gravide behandles med Tamiflu ?# 33
Behandling

Hvilke bivirkninger har Relenza ?# 34
Behandling

Virker Tamiflu og Relenza mod forkølelse ?# 35
Behandling

Hvilke lande har antivirale midler til rådighed ?# 36
Behandling: Resistens

Bliver virusset resistent mod Tamiflu ?# 37
Behandling: Resistens

Findes der Tamiflu-resistent ny-H1N1-virus ?# 38
Behandling: Resistens

Findes der Relenza-resistent ny-H1N1-virus ?# 39
Behandling: Resistens

Hvor længe kan immunsvækkede personer udskille Tamiflu-resistente virus ?# 40
Behandling: Resistens

Hvorfor kan antivirusmidlerne amantadin og rimantadin ikke bruges mod ny-H1N1 ?# 41
Behandling: Resistens

Findes der Tamiflu-resistente virusstammer af sæsoninfluenza ?# 42
Behandling: Resistens

Hvor stor er risikoen for udvikling af Zanamivir-resistente virusstammer ?# 43
Behandling: Resistens

Hvad kan fremkalde resistens hos ny-H1N1 fra 2009 ?# 44
Behandling: Resistens

Hvad kan man gøre for at undgå resistens hos ny-H1N1 fra 2009 ?# 45
Behandling: Resistens

Bør man tage Tamiflu forebyggende ?# 46
Behandling: Resistens

Er Tamiflu på recept ?# 47
Behandling: Resistens

Hvilke overvejelser har man om brug af Tamiflu ?# 48
Behandling: Tamiflu: Danmark

Hvordan organiserede man lageret af antivirusmiddel i Danmark ?# 49
Dødelighed

Hvorfor er nye influenzavirus ofte mere dødelige end gamle typer ?# 50
Dødelighed

Hvor dødelig er ny-H1N1 fra 2009 ?# 51
Epidemi: R-tal

Hvad er reproduktionstallet ?# 52
Epidemi: R-tal

Hvad er influenzavirussets R-tal ?# 53
Epidemi: R-tal

Hvad er bestemmende for størrelsen af R-tallet ?# 54
Epidemi: R-tal

Hvad betyder virussets R0-tal (r-nul) ?# 55
Epidemi: R-tal

Hvor stor er virussets R0-tal (r-nul) ?# 56
Epidemi: R-tal

Hvad er virussets basale reproduktionstal ?# 57
Epidemi: R-tal

Hvad er virussets reproduktionstal afhængigt af ?# 58
Epidemi: R-tal

Hvorfor varierer skønnet om R0 så meget ?# 59
Epidemi: R-tal

Hvor stor var R0-tallet for tidligere pandemier ?# 60
Epidemi: R-tal

Hvorfor er R0-tallet vigtigt ?# 61
Epidemi: T-tal

Hvor stor er virussets Tg-tal (r-nul) ?# 62
Forebyggelse

Hvordan undgår man at blive smittet af influenza ?# 63
Forebyggelse

Hvordan undgår man at blive smittet af en hostende ?# 64
Forebyggelse

Hvordan undgår man at smitte andre med influenza ?# 65
Forebyggelse

Tages risikoen for pandemier alvorligt nok ?# 66
Forebyggelse

Hvilke forholdsregler skal man tage mod ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 67
Forebyggelse

Kan man stoppe en pandemi fra at udvikle sig ved at vaske hænder og holde afstand mellem mennesker ?# 68
Forebyggelse: Adfærd

Hvad skal man undgå at dele med andre for at undgå smitte ?# 69
Forebyggelse: Adfærd

Hvor langt skal man holde sig fra personer, som kan være smittet ?# 70
Forebyggelse: Adfærd

Hvordan skal man pudse næse ?# 71
Forebyggelse: Adfærd

Hvor skal man nyse hen ?# 72
Forebyggelse: Adfærd

Hvad skal man gøre, hvis man bliver syg ?# 73
Forebyggelse: Adfærd

Hvad skal man gøre, hvis ens barn bliver syg ?# 74
Forebyggelse: Adfærd

Skal man bruge hånd-tørreapparater med varmluft ?# 75
Forebyggelse: Adfærd

Hvilke begivenheder får folk i Mexico til at samles ?# 76
Forebyggelse: Adfærd

Skal man undgå kindkyshilsener ?# 77
Forebyggelse: Kommunikation

Hvordan kan Internettet bruges til kommunikation om smitte ?# 78
Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed

Hvilket sikkerhedsniveau bruges til diagnostiske test for ny-H1N1 ?# 79
Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed

Hvilke personlige værnemidler anbefales til laboratoriepersonale, der håndterer ny-H1N1 ?# 80
Forebyggelse: Laboratoriesikkerhed

Hvilket åndedrætsværn kan bruges ved håndtering af ny-H1N1 ?# 81
Forebyggelse: Maske

Beskytter en maske mod influenza ?# 82
Forebyggelse: Maske

Hvor let var det at købe masker i Mexico ?# 83
Forebyggelse: Myndighederne

Hvor godt er man forberedt på en pandemi ?# 84
Forebyggelse: Myndighederne

På hvilken måde er der forskel på landenes forberedelse mod en pandemi ?# 85
Forebyggelse: Myndighederne

På hvilken måde kan man nedsætte smitterisikoen teknologisk ?# 86
Forebyggelse: Myndighederne

Hvilket pres er der på sundhedsmyndighederne under en pandemi ?# 87
Forebyggelse: Myndighederne

Skal man droppe produktionen af sæsoninfluenza i en pandemi-situation ?# 88
Forebyggelse: Myndighederne: Holland

Hvordan reagerede myndighederne i Holland på ny-H1N1 ?# 89
Forebyggelse: Myndighederne: Hong Kong

Hvordan reagerede myndighederne i HongKong på ny-H1N1 ?# 90
Forebyggelse: Myndighederne: Japan

Hvordan reagerede myndighederne i Japan på ny-H1N1 ?# 91
Forebyggelse: Myndighederne: Kina

Hvordan reagerede myndighederne i Kina på ny-H1N1 ?# 92
Forebyggelse: Myndighederne

Hvordan reagerede myndighederne i Mexico på ny-H1N1 ?# 93
Forebyggelse: Myndighederne

Hvor mange liv reddes ved at lukke skoler og neddæmpe landets økonomi ?# 94
Forebyggelse: Myndighederne: Rusland

Hvordan reagerede myndighederne i Rusland på ny-H1N1 ?# 95
Forebyggelse: Myndighederne: USA

Hvordan reagerede USA på ny-H1N1 29. april 2009 ?# 96
Forebyggelse: Myndighederne: USA

Hvordan håndterede politikerne epidemien ?# 97
Forebyggelse: Rengøring

Hvor skal man gøre rent ?# 98
Forebyggelse: Rengøring

Hvad er passende desinfektionsmidler ?# 99
Forebyggelse: Rengøring

Hvilken procent skal sprit have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?# 100
Forebyggelse: Rengøring

Hvilken procent skal lysol have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?# 101
Forebyggelse: Rengøring

Hvilken procent skal blegemiddel have for at virke desinficerende mod influenzavirus ?# 102
Forebyggelse: Svineavl

Hvilken rolle spiller svin for udviklingen af nye influenzaformer ?# 103
Forebyggelse: Svineavl

Er svin modtagelige for menneskets influenzatyper ?# 104
Forebyggelse: Svineavl

Hvad menes med, at svin kan fungere som blandekar for influenzavirus ?# 105
Forebyggelse: Svineavl

Kan svin fremkalde pandemisk virus ?# 106
Forebyggelse: Svineavl

Kan mennesker, der er i kontakt med svin, smitte ?# 107
Forebyggelse: Svineavl

Bliver mennesker syge, hvis de smittes af et influenzaramt svin ?# 108
Forebyggelse: Svineavl

Hvilken rolle spiller landarbejdere på svinefarme for udvikling af nye influenzatyper ?# 109
Forebyggelse: Svineavl

Udgør influenza i svinebesætninger et problem ?# 110
Forebyggelse: Svineavl

Smitter fugleinfluenza H7N7 fra menneske til menneske ?# 111
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan avler man svin i Mexico ?# 112
Forebyggelse: Svineavl

Er industrilandbrug en smittekilde ?# 113
Forebyggelse: Svineavl

Er intensiv avl af svin og høns en smittekilde ?# 114
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan kan man undgå smitte fra svinefarme ?# 115
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan undgår man, at svinefarme smittes med influenza fra fugle ?# 116
Forebyggelse: Svineavl

Hvor bør vand til svinefarme komme fra ?# 117
Forebyggelse: Svineavl

Bør man undgå svin og høns på det samme landbrug ?# 118
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan bør svinefoder opbevares ?# 119
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan bør svinefarm-arbejderes fodtøj være ?# 120
Forebyggelse: Svineavl

Kan trækfugle smitte svinefarme ?# 121
Forebyggelse: Svineavl

Kan vilde fugle bære virus med svineviruskomponenter ?# 122
Forebyggelse: Svineavl

Hvor mange bliver smittet af influenza fra svin ?# 123
Forebyggelse: Svineavl

Bør personalet på svinefarme vaccineres mod svinenes influenza ?# 124
Forebyggelse: Svineavl

Findes der en H1N1 influenzavaccine til svin ?# 125
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan smitter ny-H1N1 i forhold til tidligere svineinfluenzatyper ?# 126
Forebyggelse: Svineavl

Hvordan overvåges svinefarme for influenza ?# 127
Forebyggelse: Svineavl

Kan virus blive overført mellem kontinenter via dyretransporter ?# 128
Forebyggelse: Svineavl

Transporteres levende svin mellem kontinenter ?# 129
Forebyggelse: Svineavl

Bør svinefarm-arbejdere have karantæne efter besøg på svinebedrifter i andre lande ?# 130
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvilken type af influenza-virus cirkulerer blandt svin i Kina ?# 131
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvorfra kender man virus inden for klynge h1.1.3 ( "fugle-lignende") i svin ?# 132
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvor længe har man kendt til H9N2-subtype fugleinfluenzavira i svin i Kina ?# 133
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Har man fundet H5N1-subtype fugleinfluenzavirus i svin i Kina ?# 134
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Har man fundet humane H1N1-undertyper af influenzavirus i svin i Kina ?# 135
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Har man fundet humane H3N2-undertyper af influenzavirus i svin i Kina ?# 136
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Hvor hyppigt opstår rekombinationer af influenzavirus i svin i Kina ?# 137
Forebyggelse: Svineavl: Kina

Fandtes ny-H1N1 fra 2009 virusset i Kina før epidemien brød ud ?# 138
Forebyggelse: Tekniske løsninger

Kan man nedsætte smitterisikoen under flyrejser ?# 139
Forebyggelse: Transport af prøver

Er der risiko ved transport af virusprøver ?# 140
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre efter et nys ?# 141
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre efter toiletbesøg ?# 142
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før tilberedning af mad ?# 143
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før spisning ?# 144
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før - og efter - skift af ble på en baby ?# 145
Forebyggelse: Vask hænder

Hvad skal man gøre før og efter pleje af en syg ?# 146
Forebyggelse: Vask hænder

Hvor længe skal man vaske hænder ?# 147
Forebyggelse: WHO

Hvornår holdt WHO deres første møde om den nye epidemi med ny-H1N1 ?# 148
Forebyggelse: WHO

Hvordan betragtede WHO ny-H1N1 i begyndelsen ?# 149
Forebyggelse: WHO

Hvilke anbefalinger gav WHO om ny-H1N1 i begyndelsen ?# 150
Forebyggelse: WHO

Er WHO blevet kritiseret ?# 151
Forebyggelse: WHO

Hvornår opgav man at indeslutte ny-H1N1 ?# 152
Forebyggelse: WHO

Kan man forebygge, så man kan undgå, at der kommer en pandemi ?# 153
Fugleinfluenza

Hvor mange mennesker er døde af fugleinfluenza ?# 154
Fugleinfluenza

Kan man vaccinere mod fugleinfluenza ?# 155
Fugleinfluenza

Hvad er fugleinfluenza ?# 156
Fugleinfluenza

Hvordan vil fugleinfluenzavirus udvikle sig i fremtiden ?# 157
Fugleinfluenza

Hvor dødelig er H5N1-fugleinfluenza ?# 158
Navn

Hvad kaldes den nye influenza fra 2009 ?# 159
Oprindelse

Hvor kommer ny-H1N1-virusset fra ?# 160
Overvågning

Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Danmark ?# 161
Overvågning

Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Melbourne, Australien ?# 162
Overvågning

Hvordan overvåger sundhedssystemet influenzaepidemier i Danmark ?# 163
Pandemi

Hvordan var situationen, da WHO erklærede pandemi ?# 164
Pandemi

Hvornår erklærede WHO pandemi ?# 165
Pandemi

Hvordan var situationen, da WHO erklærede pandemi ?# 166
Pandemi

Hvad betyder ordet pandemi ?# 167
Pandemi

Hvor hyppigt opstår pandemier ?# 168
Pandemi

Hvad afgør den overordnede sværhedsgrad af en pandemi ?# 169
Pandemi

Vil ny-H1N1 vende tilbage ?# 170
Pandemi

Vil virusset erstatte de eksisterende influenza-A sæsonvirustyper ?# 171
Pandemi

Hvilke forudsigelser om pandemier har der været ?# 172
Pandemi

Hvad er en pandemi ?# 173
Pandemi

Hvor lang var forsinkelsen mellem sygdomsudbrud og rapporteringen om sygdomsudbruddet ?# 174
Pandemi

Hvordan kan fugleinfluenzavirus medføre en pandemi ?# 175
Pandemi: Dødelighed

Hvor mange dør under pandemier i Danmark ?# 176
Pandemi: Dødelighed

Hvad ville en gentagelse af 1918-pandemien betyde i dag ?# 177
Pandemi: Dødelighed

Hvilken risiko udgør smitsomme sygdomme i forhold til andre risici ?# 178
Pandemi: Dødelighed

Hvornår opdagede man, at det ofte ikke er så farligt at blive smittet med ny-H1N1 ("svineinfluenza") ?# 179
Pandemi: Dødelighed

Hvornår skete de første bekræftede dødsfald af ny-H1N1 ?# 180
Pandemi: Dødelighed

Hvorfor døde så mange i Mexico i forhold til andre lande af ny-H1N1 ?# 181
Pandemi: Dødelighed

Hvorfor dør nogle mennesker af ny-H1N1 ?# 182
Pandemi: Dødelighed

Hvorfor døde folk under 1918-pandemien ?# 183
Pandemi: Dødelighed

Hvad er cytokiner ?# 184
Pandemi: Dødelighed

Hvordan udføres en vurdering af sværhedsgraden af en influenzapandemi ?# 185
Pandemi: Dødelighed

Er ny-H1N1 alarmerende ?# 186
Pandemi: Dødelighed

Hvad er det ikke-alarmerende ved ny-H1N1 ?# 187
Pandemi: Dødelighed

Hvad er det alarmerende ved ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 188
Pandemi: Smitsomhed

Hvor mange mennesker vil blive smittet af ny-H1N1 ?# 189
Pandemi: Smitsomhed

Hvor mange mennesker er blevet smittet af ny-H1N1 ?# 190
Pandemi: Dødelighed

Hvorved adskiller ny-H1N1 sig fra den aktuelle form for fugleinfluenza ?# 191
Pandemi: Dødelighed

Er der ligheder mellem 1918-pandemien og 2009-pandemien ?# 192
Pandemi: Dødelighed

Er ny-H1N1 meget dødelig ?# 193
Pandemi: Dødelighed

Hvor mange er døde af ny-H1N1 i Mexico ?# 194
Pandemi: Dødelighed

Hvordan vurderer man sværhedsgraden af en influenzapandemi ?# 195
Pandemi: Dødelighed

Kan et pandemisk virus, som ikke dræber, give problemer på samfundsplan ?# 196
Pandemi: Dødelighed

Hvad er årsagen til, at man frygter pandemier ?# 197
Pandemi: Dødelighed

Hvad betyder smitsomheden for sværhedsgraden af pandemier ?# 198
Pandemi: Dødelighed

Hvilke befolkningsgrupper påvirkes under pandemier ?# 199
Pandemi: Dødelighed

Hvilke mennesker har størst risiko for at dø af influenza ?# 200
Pandemi: Dødelighed

Hvor hyppige er kroniske sygdomme i befolkningen ?# 201
Pandemi: Dødelighed

Hvordan kan mønsteret for spredningen indvirke på pandemiens sværhedsgrad ?# 202
Pandemi: Dødelighed

Hvor mange danskere har autoimmune sygdomme ?# 203
Pandemi: Dødelighed

Hvem var det første dødsoffer (første dødsfald) på grund af ny-H1N1 ?# 204
Pandemi: Dødelighed

Hvornår var det første bekræftede dødsfald af ny-H1N1 uden for Mexico ?# 205
Pandemi: Dødelighed

Hvornår var det første dødsfald af en amerikansk person i USA ?# 206
Pandemi: Dødelighed

Hvordan var dødeligheden i Mexico ?# 207
Pandemi: Dødelighed

Hvad er dødeligheden af ny-H1N1 ?# 208
Pandemi: Historisk

Hvor dødelig var 1918-pandemien ?# 209
Pandemi: Historisk

Hvilke andre influenza-epidemier kender vi ?# 210
Pandemi: Historisk: 1918

Hvordan forløb 1918-pandemien ?# 211
Pandemi: Historisk: 1918

Hvordan forløb 1918-pandemien i København ?# 212
Pandemi: Historisk: 1918

Hvor stor var virussets dødelighed i 1918 i København ?# 213
Pandemi: Historisk: 1918

Hvor stor var virussets dødelighed i 1918 i procent af verdensbefolkningen ?# 214
Pandemi: Historisk: 1918

Hvilken aldersgrupper døde under 1918-epidemien ?# 215
Pandemi: Historisk: 1918

Vil flere eller færre dø i dag, i forhold til dødeligheden i 1918 ?# 216
Pandemi: Historisk: 1918

Hvor kom 1918-virusset fra ?# 217
Pandemi: Historisk: 1957

Hvordan forløb 1957-pandemien ?# 218
Pandemi: Historisk: 1968

Hvordan forløb 1968-pandemien ?# 219
Pandemi: Historisk: 1976

Hvordan startede 1976-influenzainfektionen i Fort Dix, USA ?# 220
Pandemi: Historisk: 1976

Hvordan forløb 1976-influenzaen i USA ?# 221
Pandemi: Historisk: SARS

Hvordan forløb SARS-infektionen ?# 222
Pandemi: Historisk: SARS

Hvorved er ny-H1N1 forskellig fra SARS-infektionen ?# 223
Pandemi: Samfundsvirkning: Børsen

Hvordan reagerede børsen på ny-H1N1 ?# 224
Pandemi: Samfundsvirkning: Politisk virkning

Hvordan påvirkede ny-H1N1 det politiske klima mellem landene ?# 225
Pandemi: Samfundsvirkning: Rejsebranchen

Hvordan blev rejser mellem lande påvirket ?# 226
Pandemi: Samfundsvirkning: Økonomi

Hvor meget koster ny-H1N1 landene ?# 227
Pandemi: Tilbagesmitte til fritter

Kan fritter smittes af ny-H1N1 ?# 228
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Kan man forvente, at ny-H1N1 virusset kan springe til svin ?# 229
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Hvordan skal man reagere ved bekræftet smitte af svin med ny-H1N1 ?# 230
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Hvordan bør svineavl-personale reagere på influenzalignende sygdomssymptomer hos sig selv ?# 231
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Hvilket tøj bør personale i svinebesætninger have på ?# 232
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Skal influenzasmittede svin slås ned ?# 233
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Bør svinefarme overvåges for ny-H1N1 ?# 234
Pandemi: Tilbagesmitte til svin

Er ny-H1N1 påvist i svin i USA ?# 235
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor mange svin blev smittet ?# 236
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev smitten diagnosticeret ?# 237
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev diagnosen bekræftet ?# 238
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan lignede virusset de tidligere isolater ?# 239
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan lignende N-genet de tidligere isolater ?# 240
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvad konkluderede man om smittetypen ?# 241
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev svinene håndteret ?# 242
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvorfor slog man ikke de smittede svin ned ?# 243
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvornår blev infektionen rapporteret ?# 244
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor mange svin blev syge ?# 245
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvor kom smitten fra ?# 246
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Var de ansatte smittet ?# 247
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Hvordan blev smitten forklaret i begyndelsen ?# 248
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Havde arbejderen medbragt smitten fra Mexico ?# 249
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Smitte på den canadiske svinefarm omkring 12. apr. 2009: Døde nogle af svinene ?# 250
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Kan man forestille sig, at mennesker har smittet svin med ny-H1N1 ?# 251
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Hvorfor bør man vaccinere svinearbejdere mod sæsonbetinget influenza ?# 252
Pandemi: Tilbagesmitte til svin: Canada: Alberta

Bør svin overvåges for influenza ?# 253
Pandemi: Udvikling

Hvad er epidemiens historie ?# 254
Pandemi: Udvikling

I hvilke lande har man påvist ny-H1N1 ?# 255
Pandemi: Udvikling

Hvornår begyndte ny-H1N1 ?# 256
Pandemi: Udvikling

Hvornår opdagede man de første tegn på den nye pandemi af ny-H1N1 ?# 257
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 29. april 2009 ?# 258
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 30. april 2009 ?# 259
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 3. maj 2009 ?# 260
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 5. maj 2009 ?# 261
Pandemi: Udvikling

Hvordan var situationen 5. august 2009 ?# 262
Pandemi: Udvikling

Har svin inficeret mennesker med tredobbelt rekombinerede (reassorterede) influenzavirus ?# 263
Pandemi: Udvikling: Afrika

Hvornår kom ny-H1N1 til Afrika ?# 264
Pandemi: Udvikling: Australien

Australien: Hvordan var situationen 29. april 2009 og 19. aug. 2009 ?# 265
Pandemi: Udvikling: Storbritannien

Storbritannien: Hvordan var situationen ca. 10. aug. 2009 ?# 266
Pandemi: Udvikling: Brasilien

Brasilien: Hvornår begyndte epidemien i Brasilien ?# 267
Pandemi: Udvikling: Brasilien

Chile: Hvordan var situationen 23. aug. 2009 ?# 268
Pandemi: Udvikling: Canada

Canada: Hvornår begyndte epidemien i Canada ?# 269
Pandemi: Udvikling: Canada

Canada: Hvornår var det første alvorlige tilfælde ?# 270
Pandemi: Udvikling: Danmark

Danmark: Hvornår blev de danske myndigheder opmærksomme på den nye epidemi ?# 271
Pandemi: Udvikling: Danmark

Danmark: Hvornår var det første danske tilfælde ?# 272
Pandemi: Udvikling: Europa

Europa: Hvornår var det første tilfælde af ny-H1N1 i Europa ?# 273
Pandemi: Udvikling: Europa

Europa: Hvornår var det første tilfælde, hvor smitten var sket i Europa ?# 274
Pandemi: Udvikling: Europa

Europa: Hvordan var situationen 29. april 2009 ?# 275
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår erklæredes den nye influenza i Mexico ?# 276
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår ophørte den nye influenza med at være en trussel i Mexico ?# 277
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvordan spredtes ny-H1N1 i Mexico ?# 278
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår begyndte myndighederne i Mexico at finde tegn på en ny influenza ?# 279
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvad mente lægerne i begyndelsen om den nye influenza ?# 280
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvilken forklaring på sygdommen kom de lokale sundhedsmyndigheder i Mexico med ?# 281
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvorfor døde folk i Mexico ?# 282
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår bebudede Mexico den nye epidemi (senere kendt som ny-H1N1 af 2009) ?# 283
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår opstod ny-H1N1 epidemien i Mexico i forhold til influenzasæsonen ?# 284
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 25. april 2009 ?# 285
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 26. april 2009 ?# 286
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 26. april 2009 ?# 287
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvordan kunne Mexico håndtere diagnosen af ny-H1N1 ?# 288
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 28. april 2009 ?# 289
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 29. april 2009 ?# 290
Pandemi: Udvikling: Mexico

Hvornår kastede folk maskerne i Mexico ?# 291
Pandemi: Udvikling: Mexico

Mexico: Hvordan var situationen 5. maj 2009 ?# 292
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvem var det første bekræftede smittetilfælde ?# 293
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan blev det første tilfælde diagnosticeret ?# 294
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan udviklede ny-H1N1 epidemien sig i byen La Gloria ?# 295
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvorfra kom smitten af ny-H1N1 til byen La Gloria i Mexico ?# 296
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Var der dødsfald fra ny-H1N1 i La Gloria, Mexico ?# 297
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvornår blev folk syge i byen La Gloria, Mexico ?# 298
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan reagerede folk i byen La Gloria, Mexico ?# 299
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvad tænkte indbyggerne i La Gloria, Mexico ?# 300
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvad siger folk i byen La Gloria, Mexico om svinefarmene ?# 301
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan ser der ud i byen La Gloria, Mexico ?# 302
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan blev folk i byen La Gloria opmærksom på den nye sygdom ?# 303
Pandemi: Udvikling: Mexico: La Gloria

Hvordan kan sygdommen være blevet spredt i Mexico ?# 304
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Blev patienterne diagnosticeret korrekt i Mexico ?# 305
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan kunne en ny-H1N1 infektion eksempelvis forløbe i Mexico ?# 306
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for hospitalerne i Mexico under starten på ny-H1N1 ?# 307
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for folk i Mexico ?# 308
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for læger i Mexico ?# 309
Pandemi: Udvikling: Mexico: Læger

Hvordan var situationen for hospitalerne i Mexico ?# 310
Pandemi: Udvikling: New Zealand

Hvordan er pandemien forløbet i New Zealand's influenzasæson?# 311
Pandemi: Udvikling: Spanien

Spanien: Hvordan var situationen 4. maj 2009 ?# 312
Pandemi: Udvikling: Storbritannien

Hvornår var det første tilfælde af ny-H1N1 i Storbritannien ?# 313
Pandemi: Udvikling: Sverige

Hvornår var det første tilfælde i Sverige ?# 314
Pandemi: Udvikling: Tyskland

Tyskland: Hvordan var situationen 3.- maj 2009 ?# 315
Pandemi: Udvikling: USA

Hvornår begyndte epidemien i USA ?# 316
Pandemi: Udvikling: USA

Hvornår startede ny-H1N1 epidemien i USA ?# 317
Pandemi: Udvikling: USA

USA: Hvordan var situationen 30. april 2009 ?# 318
Pandemi: Udvikling: USA

USA: Hvordan var situationen 3.- maj 2009 ?# 319
Pandemi: Udvikling: Japan

Japan: Hvordan forløb ny-H1N1 ?# 320
Pandemi: Årstid

Hvordan opstod pandemien i forhold til landenes influenzasæson ?# 321
Pandemi: Årstid

Kender man til influenzaudbrud i sommerperioden ?# 322
Pandemi: Årstid

Er der sæsoninfluenza i troperne ?# 323
Pandemifaserne

Hvad betyder pandemi-faserne ?# 324
Pandemifaserne

Hvad er pandemifase 4 ?# 325
Pandemifaserne

Hvad er pandemifase 5 ?# 326
Smitte fra dyr: fugle

Hvordan spredes fugleinfluenza til mennesker ?# 327
Smitte fra mennesker til fugle

Har ny-H1N1 smittet fugle (fra menneske til fjerkræ smitte) ?# 328
Smittede: Antal

Hvor mange er smittet af ny-H1N1 ?# 329
Smittede: Antal

Hvor mange bliver smittet af sæsoninfluenza ?# 330
Smittemåde

Hvordan smitter virusset ?# 331
Smittemåde: Blod

Kan influenzavirus komme over i blodet hos smittede dyr ?# 332
Smittemåde: Svinekød

Kan svinekød smitte ?# 333
Smittemåde: Svinekød

Hvordan reagerede Rusland på ny-H1N1 ?# 334
Smittemåde: Svinekød

Hvordan reagerede Egypten overfor svineavlerne ?# 335
Smittemåde: Svinekød

Hvordan reagerede markedet for svinekød ?# 336
Smittemåde: Svinekød

Kan influenzavirus komme ind i svinekød ?# 337
Smittemåde: Svinekød

Kan ny-H1N1 smitte via svinekødsprodukter ?# 338
Smittemåde: Svinekød: Blod: Sæd

Kan influenzavirus smitte ved kunstig befrugtning ?# 339
Smitterisiko

Hvor smitsom er ny-H1N1 ?# 340
Smitterisiko

Hvad er fordoblingstiden for ny-H1N1 ?# 341
Smitterisiko

Hvordan blev R0-tallet vurderet ?# 342
Smitterisiko

Hvad er R0-tallet ?# 343
Smitterisiko

Hvordan foregår virussmittespredningen ?# 344
Smitterisiko: Smittebærende

Hvornår bliver man smittefarlig, efter at være blevet smittet af ny-H1N1 ?# 345
Smitterisiko: Smittebærende

Hvor længe er man smittefarlig af ny-H1N1 ?# 346
Svineinfluenza generelt

Hvilke sygdomstype er "egentlig svineinfluenza" ?# 347
Svineinfluenza generelt

Kan "egentlig svineinfluenza" smitte mennesker ?# 348
Svineinfluenza generelt

Hvilke influenzavirustyper findes i svin ?# 349
Svineinfluenza generelt

Har svin ofte influenza ?# 350
Svineinfluenza generelt

Hvordan er influenzasymptomerne hos svin i forhold til hos mennesket ?# 351
Svineinfluenza generelt

Hvor mange gange har svin influenza i deres liv ?# 352
Svineinfluenza generelt

Er der forskel på influenzavirus i Europa-Asien og i Amerika ?# 353
Svineinfluenza generelt

Hvor syg bliver man af influenza, når smitten kommer fra et svin ?# 354
Svineinfluenza generelt

På hvilken måde inddeles H1-subtyperne af influenza i svin ?# 355
Svineinfluenza generelt

Hvad er "gammel klassisk" H1-subtypen af influenza i svin ?# 356
Svineinfluenza generelt

På hvilken måde inddeler man N1-subtyperne af influenza i svin ?# 357
Svineinfluenza generelt

Hvilken N1-subtype har ny-H1N1 i forhold til de N1-subtyper, som kendes fra influenza i svin ?# 358
Symptomer: Immunitet

Er nogle mennesker immune over for ny-H1N1 ?# 359
Symptomerne

Hvad er symptomerne ved ny-H1N1 ?# 360
Symptomerne

Er der specielle symptomer ved ny-H1N1 ?# 361
Symptomerne

Hvad er forskellen på forkølelse og influenza ?# 362
Symptomerne

Hvilke virus fremkalder forkølelse og influenza ?# 363
Symptomerne

Hviad er de vigtigste symptomer på forkølelse ?# 364
Symptomerne

Hviad er de vigtigste symptomer på influenza ?# 365
Symptomerne

Hvad er den procentuelle fordeling af symptomerne på ny-H1N1 ?# 366
Symptomerne

Hvad er chancerne for helbredelse for ny-H1N1 fra 2009 ("svineinfluenza") ?# 367
Symptomerne

Hvordan udvikles sygdommen klinisk ?# 368
Symptomerne

Hvordan er hyppighederne af komplikationer for forskellige aldersgrupper og risikogrupper ?# 369
Symptomerne

Hvilke typer af komplikationer er der for forskellige aldersgrupper og risikogrupper ?# 370
Symptomerne

Hvem er særlig udsatte for fare ved influenza ?# 371
Symptomerne

Hvorfor er gravide i særlig risiko ved influenza ?# 372
Symptomerne: Coinfektioner

Hvilken betydning har bakteriefremkaldte co-infektioner ?# 373
Symptomerne: Coinfektioner

Hvilken bakterier medfører co-infektioner ?# 374
Symptomerne: Coinfektioner

Skyldes dødsfaldene ved ny-H1N1-infektionen bakterie-coinfektioner ?# 375
Symptomerne: Coinfektioner

Hvor hyppigt er der bakterier involveret ved influenzadødsfald ?# 376
Symptomerne: Coinfektioner

Hvordan påvirker influenza risikoen for bakterieinfektioner ?# 377
Symptomerne: Coinfektioner

Hvordan kan man bekæmpe bakterieinfektioner i forbindelse med influenza ?# 378
Symptomerne: Coinfektioner

Har man simple diagnoser til at skelne mellem bakterier og virus ?# 379
Symptomerne: Flere virustyper

Var der flere influenzavirus på spil i Mexico ?# 380
Symptomerne: Latenstid

Hvornår får man symptomer efter at være blevet smittet af ny-H1N1? - Hvad er inkubationstiden ?# 381
Sæsoninfluenza

Hvor mange dør af influenza i Danmark ?# 382
Sæsoninfluenza

Hvor hyppigt opstår sæsoninfluenza ?# 383
Sæsoninfluenza: Smitte

Hvor mange bliver smittet i Danmark under en sæsoninfluenza-epidemi ?# 384
Sæsoninfluenza: Smitte

Er den nuværende sæsoninfluenzavirus direkte efterkommer efter 1918-virusset ?# 385
Testning

Tester man folk for, om de er smittede med ny-H1N1 ?# 386
Vaccination

VIrker sæsoninfluenzavaccine mod ny-H1N1 ?# 387
Vaccination

Hvad indeholder en influenzavaccine ?# 388
Vaccination

Hvad er vaccination ?# 389
Vaccination

Kan antistofferne bekæmpe celler, der er inficeret med ny-H1N1 ?# 390
Vaccination

Hvordan virker T-celleimmunitet ?# 391
Vaccination

Virker en vaccination, når man først er blevet smittet af influenzavirus ?# 392
Vaccination

Hvornår har en vaccination virkning ?# 393
Vaccination

Hvor længe har en vaccination virkning ?# 394
Vaccination

Hvornår starter influenzasæsonen i Danmark normalt ?# 395
Vaccination

Kan man få influenza, selv om man er blevet vaccineret ?# 396
Vaccination

Hvordan gives en influenzavaccination ?# 397
Vaccination

Kan en sæson-influenzavaccination gives til børn ?# 398
Vaccination

Hvor længe har man anvendt trivalent influenzavaccine ?# 399
Vaccination

Hvor mange gange har man måttet ændre sæsoninfluenzavaccinen ?# 400
Vaccination

Hvad vaccinerede man imod med sæsoninfluenzavaccinen 2008/2009 ?# 401
Vaccination

Kan en sæson-influenzavaccination gives til gravide ?# 402
Vaccination

Kan en sæson-influenzavaccination gives til kronisk syge ?# 403
Vaccination

Hvor mange gange skal man vaccineres mod ny-H1N1 ?# 404
Vaccination

Hvilken virusform bruges i vaccine mod sæsonbestemt influenza ?# 405
Vaccination

Findes der forskellige produkter af sæsoninfluenzavaccine ?# 406
Vaccination

Hvad reagerer immunsystemet især imod, når det gælder influenzavirus ?# 407
Vaccination: Bivirkninger

Har man haft problemer med massevaccinationer ?# 408
Vaccination: Bivirkninger

Hvem bærer ansvaret, hvis der er skadelige bivirkninger ved vaccinen ?# 409
Vaccination: Bivirkninger

Virker vaccinen på mennesker med immunsygdomme ?# 410
Vaccination: Bivirkninger

Er vaccinen sikker for gravide ?# 411
Vaccination: Fremtiden

Kan man vaccinere på mere effektive måder ?# 412
Vaccination: Fremtiden

Kan man vaccinere mod flere virusmolekyler ?# 413
Vaccination: Fremtiden

Hvad er viruslignende partikler ?# 414
Vaccination: Fremtiden

Hvad er M2E ?# 415
Vaccination: Fremtiden

Hvad er tetramerisering ?# 416
Vaccination: Fremtiden

Kan man syntetisere stofferne i influenzavacciner ?# 417
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i insektceller ?# 418
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i planteceller ?# 419
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave vacciner i gærceller ?# 420
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave virusvacciner i bakterier ?# 421
Vaccination: Fremtiden

Hvilke firmaer arbejder med at lave virusvacciner ved hjælp af alfavirus ?# 422
Vaccination: Fremtiden

Hvordan kan man lave vaccine på cellekultur ?# 423
Vaccination: Fremtiden

Kan antistofferne virke, når viruspartiklerne er kommet ind i cellerne ?# 424
Vaccination: Fremtiden

Kan man forbedre T-celle immunforsvaret ?# 425
Vaccination: Fremtiden

Hvordan kan man lære T-immunforsvaret at genkende influenzavirus ?# 426
Vaccination: Fremtiden

Hvad er T-celler ?# 427
Vaccination: Fremtiden

Hvilke typer af immunsystem findes ?# 428
Vaccination: Fremtiden

Hvordan fungerer det medfødte immunsystem ?# 429
Vaccination: Fremtiden

Hvad er DNA-vaccine ?# 430
Vaccination: Fremtiden

Findes der metoder til hurtig-udvikling af vacciner ?# 431
Vaccination: Fremtiden

Hvad er "RNA Backbone" metoden ?# 432
Vaccination: Levende vaccine

Hvem kan tåle en levende, svækket influenzavaccine ?# 433
Vaccination: Levende vaccine

Bør man bruge levende vaccine mod pandemien med nyH1N1 ?# 434
Vaccination: Levende vaccine

Man kan i praksis lave en levende pandemivaccine ?# 435
Vaccination: Levende vaccine

Hvad er fordelen ved at bruge levende vaccine mod influenzavirus ?# 436
Vaccination: Levende vaccine

Har levende vacciner brug for hjælpestoffer (adjuvanser) ?# 437
Vaccination: Levende vaccine

Hvordan kan levende vaccine gøres sikker ?# 438
Vaccination: Levende vaccine

Anvender man levende vacciner ?# 439
Vaccination: Levende vaccine

Hvordan undgår man, at en levende vaccine giver sygdom ?# 440
Vaccination: Levende vaccine

Hvilke firmaer fremstiller levende, svækket influenzavaccine ?# 441
Vaccination: Levende vaccine

Hvor meget influenzavaccine er af den levende type ?# 442
Vaccination: Levende vaccine

Hvem må få MedImmune's FluMist ?# 443
Vaccination: Levende vaccine

Hvordan stiller producenterne sig til brug af levende vaccine under en pandemi ?# 444
Vaccination: Levende vaccine

Hvilke hindringer er der for brug af levende vaccine ?# 445
Vaccination: Levende vaccine

Er levende vacciner sikre ?# 446
Vaccination: Levende vaccine

Er levende, svækket vaccine godkendt ?# 447
Vaccination: Produktion

Hvilke firmaer fremstiller vaccine mod ny-H1N1-influenza ?# 448
Vaccination: Produktion

Hvor lang tid vil fremstilling af en ny vaccine tage ?# 449
Vaccination: Produktion

Hvor lang tid har man anvendt æg til vaccineproduktion ?# 450
Vaccination: Produktion

Hvorfor er tidsfaktoren en begrænsende faktor ?# 451
Vaccination: Produktion

Hvorfor er produktionskapacitetsfaktoren en begrænsende faktor ?# 452
Vaccination: Produktion

Hvor stor er verdens vaccineproduktionskapacitet ?# 453
Vaccination: Produktion

Hvad er indholdet i den sæsonbestemte vaccine ?# 454
Vaccination: Produktion

Hvor får Danmark sin vaccine fra ?# 455
Vaccination: Produktion

Hvornår har man vaccine parat til vaccinationen i efteråret 2009 ?# 456
Vaccination: Produktion

Hvor sikker er vaccinen mod ny-H1N1 ?# 457
Vaccination: Produktion

Hvordan foregår vaccineproduktion ?# 458
Vaccination: Produktion

Hvordan kunne man øge mængden af vaccine ?# 459
Vaccination: Produktion

Hvad er adjuvanser ?# 460
Vaccination: Produktion

Kan man fremstille vacciner uden brug af hønseæg ?# 461
Vaccination: Produktion

Tjener medicinalfirmaerne på pandemien ?# 462
Vaccination: Produktion

Hvem fremstiller vacciner mod influenza ?# 463
Vaccination: Produktion

Vil der være vaccine nok ?# 464
Vaccination: Produktion

Kan udviklingslandene få vaccine ?# 465
Vaccination: Produktion

Hvordan kunne man fremskynde en produktion af vaccine mod ny-H1N1 ?# 466
Vaccination: Produktion

Hvornår fremstilles sæsonvaccine til den sydlige halvkugle ?# 467
Vaccination: Produktion

Vil sæsonvaccine-produktionen til den sydlige halvkugle hindre produktion af en vaccine mod ny-H1N1 ?# 468
Vaccination: Produktion

Hvad koster den vaccine mod ny-H1N1, som Danmark har købt ?# 469
Vaccination: Produktion

Hvad koster en vaccinedosis ?# 470
Vaccination: Produktion

Hvordan vokser vaccinevirusset med ny-H1N1 overfladeproteiner i æg ?# 471
Vaccination: Risikogruppen

Hvor mange har risiko for at få ny-H1N1 influenza i alvorlig grad ?# 472
Vaccination: Risikogruppen

Er det nødvendigt at vaccinere hele befolkningen ?# 473
Vaccination: Risikogruppen

Hvem vil først blive vaccineret ?# 474
Vaccination: Sæson

Hvorfor må man vaccinere mod influenza hvert år ?# 475
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvordan udvælger man vaccinen til den årlige sæsoninfluenza ?# 476
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvilken vaccinetype bruger man mod den årlige sæsoninfluenza ?# 477
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvor tit ændrer man vaccinen mod den årlige sæsoninfluenza ?# 478
Vaccination: Sæsoninfluenza

Hvilke virustyper er den årlige sæsoninfluenzavaccine rettet imod ?# 479
Virus

Hvad er virus ?# 480
Virus

Hvad består arvematerialet i virus af ?# 481
Virus

Er virus levende ?# 482
Virus

Hvad er baggrunden for epidemien ?# 483
Virus: Genetisk

Hvordan er influenzavirussets genetiske materiale organiseret i gensegmenter ?# 484
Virus: Hovedtyper

Hvilke hovedtyper af influenza findes ?# 485
Virus: Hovedtyper

Hvad er forskellen på influenza A, B og C ?# 486
Virus: Hovedtyper, A

Hvad er influenza A ?# 487
Virus: Hovedtyper, A

Hvilke typer influenza A findes ?# 488
Virus: Hovedtyper, A

Hvor kommer influenza A fra ?# 489
Virus: ny

Hvordan opstår influenza A hos mennesker ?# 490
Virus: Ny

Hvordan opstår en pandemi ?# 491
Virusset

Hvad er influenzavirussets N-molekyle (NA-molekyle) ?# 492
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan man skelne mellem de tre klynger af H1-subtyper ?# 493
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvilken betydning spiller N-genet ved diagnosen for ny-H1N1 ?# 494
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan N-genet i ny-H1N1 opformeres ?# 495
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan H-genet påvises i ny-H1N1 ?# 496
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvad betyder det for diagnosen, hvis primeren er placeret i et variabelt område i målgenet ?# 497
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvad betyder det for diagnosen, hvis primerne er for korte ?# 498
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan kan influenzavirus påvises ?# 499
Virusset ny-H1N1: Diagnose

Hvordan virker PCR-diagnosen af influenzavirus H1N1, hvis genet for hæmagglutinin har ændret sig ?# 500
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvordan er den genetiske sammensætning af ny-H1N1 ?# 501
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvilke gener har ny-H1N1 ?# 502
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Har ny-H1N1 gener for cytokin-storm ?# 503
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Findes der fugleinfluenza-gener i ny-H1N1 ?# 504
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Findes der menneskeinfluenza-gener i ny-H1N1 ?# 505
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvor mange svineinfluenza-gener findes i ny-H1N1 ?# 506
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvorfor er fuglevirus-polymerasegener i ny-H1N1 særligt bekymrende ?# 507
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvordan er fugleinfluenza-genet blevet dominerende i influenza fra amerikanske svin ?# 508
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvilke gensegmenter stammer fra "klassisk svineinfluenza" ?# 509
Virusset ny-H1N1: Genetisk

Hvilke gensegmenter stammer fra "fuglelignende svineinfluenza" ?# 510
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Hvornår blev ny-H1N1 sekvensbestemt ?# 511
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Hvordan ligner ny-H1N1 virusset de kendte influenzavira ?# 512
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Kan svineinfluenzavirus være kommet fra Amerika til Asien ?# 513
Virusset ny-H1N1: Genetisk: RNA-sekvens

Hvor blev sekvensen af virusset ny-H1N1 publiceret ?# 514
Virussets oprindelse

Hvordan er den nye virustype opstået ?# 515
Virussets oprindelse

Har der været en forgænger for ny-H1N1-virusset ?# 516
Virussets oprindelse

Hvornår opstod ny-H1N1 ?# 517
Virussets oprindelse

Er ny-H1N1 fundet i svin ?# 518
Virussets oprindelse

Kommer dannelsen af en ny influenzastamme som en overraskelse ?# 519
Virussets oprindelse

Hvorved adskiller ny-H1N1 sig fra andre influenzaformer fra svin ?# 520
Virussets oprindelse

Har det betydning at vide, hvor et ny virus har udviklet sig ?# 521
Virussets oprindelse

Hvordan har virussets genetiske elementer spredt sig til Amerika og Mexico ?# 522
Virussets oprindelse

Hvornår kom fugleinfluenza-gener ind i svinenes influenza ?# 523
Virussets oprindelse

Hvordan udviklede 1998-virusset sig i svin ?# 524
Virussets oprindelse

Hvordan ændredes overfladen på 1998-virusset, der havde inficeret svin ?# 525
Virussets oprindelse

Blev der dannet nye typer af influenzavirus i amerikanske svin efter 1998-virussets opståen ?# 526
Virussets oprindelse

Udgjorde influenza i de amerikanske svin en risiko ?# 527
Virussets oprindelse

Blev der advaret mod, at svinenes influenza var en trussel ?# 528
Virussets oprindelse

Hvor stammer ny-H1N1 virusset fra ?# 529
Virussets oprindelse

Hvilken H1-subtype har ny-H1N1 virusset ?# 530
Virussets oprindelse

Har 1998-virusset fra svin smittet mennesker ?# 531
Ændringer

Ændrer virusset ny-H1N1 fra 2009 sig ?# 532
Ændringer

Hvordan ændrer influenzavirus sig ?# 533
Ændringer

Hvad er forskellen på influenzavirussets "drift" og "skift" ?# 534
Ændringer

Er der risiko for en ny influenzavirustype med dødelighed som fugleinfluenza og smitsomhed som svineinfluenza ?# 535
Ændringer

Vil pandemien udvikle sig til det værre ?# 536
Ændringer

Hvad er risikoen for at ny-H1N1 sammen med fugleinfluenza danner en ny smitsom og dødelig virus ?# 537
Ændringer

Hvor stor er risikoen for udvikling af en mere farlig form af ny-H1N1 ?# 538
Ændringer: Drift

Hvad er influenzavirussets "drift" ?# 537
Ændringer: Drift

Hvad er baggrunden for influenzavirussets "drift" ?# 538
Ændringer:Skift

Hvad er influenzavirussets "skift" ?# 539
Ændringer:Skift

Hvad er baggrunden for influenzavirussets "skift" ?# 540
Ændringer:Skift

Hvordan opstår nye influenzavirustyper med "skift" ?

...
Tilpasset søgning