BioNyt - Videnskabens Verden nr. 142 handler om vores krop.

Kilder til nr. 142 her

Læs mere om osteoporose her

Læs mere om Nanobodies her

Læs mere om udstillingen "Bodies" her

Læs mere om systembiologi her

Læs mere om "den tasmanske tiger" her


Omtale af dette nr. 142 her

Gå til hovedsiden for BioNyt - Videnskabens Verden