Denne side er et supplement til
BioNyt - Videnskabens Verden nr. 137.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her!

BioNyt nr.137: Galathea-3, mobiltelefonen, antibiotika, Neanderthaleren, karotenoider.


Køb bladetGalathea-3, mobiltelefonen, antibiotika, Neanderthaleren, karotenoider.


Kilder til blad nr. 137 - Galathea-3, mobiltelefonen, antibiotika, Neanderthaleren, karotenoider.


SPØRGSMÅL OG SVAR:


Hvad er Galathea-3?

Hvor lang blev Galathea-3 sejladsen?

Hvad forskede man i under Galathea-3 ekspeditionen?

Hvad er kryobiologi?

Hvad er antifryseproteiner?

Findes der fisk uden røde blodlegemer?

Findes der bakterier i havet?

Findes der virus i havet?

Kan man finde antibiotika i havet?

Hvad betyder havet for kulstofkredsløbet og atmosfærens CO2?

Hvor er kviksølvforurening et problem?

Har man ledt efter DNA i dybhavet?


Kan man kortlægge Neanderthalerens genom?

Hvor mange af Neanderthalerens gener eller DNA-dele kender man?

Hvornår tror man, at Neanderthalerens genom er blevet kortlagt?

Fra hvilket fortidsmenneske nedstammer Neanderthaleren?

Kendte Darwin Neanderthaleren?

Udviklede Neanderthaleren sig til et andet fortidsmenneske?

Har der været sex mellem mennesket og Neanderthaleren?

Har nutidsmennesket arvet gener fra Neanderthaleren?

Hvad er forskellen mellem Cro Magnon mennesket og Neanderthaleren?

Hvor levede Neanderthaleren?

Hvornår opstod Neanderthaleren?

Hvornår uddøde Neanderthaleren?

Hvor mange fund af Neanderthaleren har man gjort?

Er nytidsmennesket udviklet ud fra Neanderthaleren?

Hvor var det sidste levested for Neanderthaleren?

Hvordan levede Neanderthaleren?

Hvad tror kreationister om Neanderthaleren?

Var Neanderthaleren et menneske eller en selvstændig art?

Hvor stor var populationen af Neanderthalere?

Hvor mange generationen er det siden, at mennesket levede samtidigt med Neanderthaleren?

Hvad er menneskets nærmeste slægtning, når vi regner de uddøde arter med?


Hvad er Pragtbæger?

Hvilken stofgruppe farver dyr og planter røde, gule og orange?

Hvad er karotenoider?

Hvilken betydning har karotenoider?

Hvad er sammenhængen mellem A-vitamin og karotenoider?

Hvordan opstår den gule, orange eller røde farve i karotenoid-molekyler?

Hvad er konjugerede dobbeltbindinger?

Hvilken betydning har dobbeltbindinger for elektronbevægelser i karotenoider, og disses farver?

Hvad er dagsbehovet for vitamin-A?

Hvor meget af de karotenoider, som vi spiser, bliver til vitamin-A?

Hvor mange slags karotenoider findes der?

Hvad er forskellen på karotener og xanthofyller?

Findes der dyr, som kun optager enten karotener eller xanthofyller?

Kan man lave syntetiske karotenoider?

Hvor mange "isomerformer" kan karotenoider optræde i?

Hvor i naturen finder vi karotenoiderne?

Kan man fremkalde karotenoid-produktion ved stress?

Kan dyr producere karotenoider?

Kan alger producere karotenoider?

Kan bakterier producere karotenoider?

Hvor stor en andel af tørstoffet kan karotenoiderne udgøre?

Har karotenoider antioxidant virkning?

Er karotenoider ubetinget sunde at indtage?

Kan man spise for mange karotenoider?

Kan A-vitamin overdoseres?

Hvad er A-vitamin godt for?


Er mobiltelefoni skadeligt?

Kan mobiltelefoni give kræft?

Er mobiltelefoni blevet frikendt?

Er mobiltelefoni skadeligt for børn?

Er mobiltelefoni skadeligt for kvinder?

Er mobiltelefoni skadeligt for mænd?

Er mobiltelefoni skadeligt for landboere?

Er mobiltelefoni skadeligt under transport?

Er 3G-mobiltelefoni skadeligt?

Er bluetooth-mobiltelefoni skadeligt?

Er GSM-mobiltelefoni skadeligt?

Hvad er SAR (som står på mobiltelefon-pakken)?

Er nogle mennesker særlig følsomme for mobiltelefoni?

Hvad anbefaler Kræftens Bekæmpelse om mobiltelefoni?

Hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen om mobiltelefoni?

Hvad er de gode råd om mobiltelefoni?


Hvordan kan man tidligt påvise Alzheimers demens?

Hvad er nanobioteknologi?


Hvordan udvikler en lungebetændelse sig (Pneumokok/Diplokok/Streptokok-lungebetændelse)?

Hvordan behandles en lungebetændelse (Pneumokok/Diplokok/Streptokok-lungebetændelse)?

Hvordan påvises en lungebetændelse (Pneumokok/Diplokok/Streptokok-lungebetændelse)?

Findes penicillinresistent lungebetændelse (Pneumokok/Diplokok/Streptokok-lungebetændelse)?


Hvilke sygdomme skyldes Streptokokker?

Hvad er Lancefield-grupper af Streptokokker?

Hvordan påvises en lungebetændelse (Pneumokok/Diplokok/Streptokok-lungebetændelse)?


Udvikles der nye antibiotika?

Vil antibiotika-resistens blive et problem?

Hvad hæmmer forskningen af nye antibiotika?

Hvad betyder patentlovningen for udviklingen af nye antibiotika?


Kan chimpanser kommunikere med tegn?


Hvilken plante har den største blomst?

Hvad vejer den største blomst og den største blomsterstand?

Findes der planter, som hverken har rødder, stængler eller grønkorn?

Findes der planter, som lever hele livet skjult inde i en anden plante?

Findes der parasitiske planter?

Hvilken organisme har hurtigst udviklet kæmpestørrelse i evolutionen?