Denne side er et supplement til BioNyt nr.126.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her! eller gå til BioNyts Internetside her!
Vores Weblog - Nanonyt


Gæt hvad dette er for et dyr! I baggrunden ses Frederiksund - Foto: Bent Hvid

BioNyt nr.126 bragte et omfattende interview med hvaleksperten Carl Christian Kinze om hvaler, set i Danske farvande.
Supplerende oplysninger til dette interview kan findes her

Svaret på spørgsmålet findes herunder:
Svaret på spørgsmålet: Alm. Delfin Delfin ved Frederiksund - Foto: Bent Hvid


Internetkilder:

Sæler og hvaler i Danmark

(Hvis en kilde ikke findes: Spørg her)

Denne side er et supplement til BioNyt nr.126.
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden her! eller gå til BioNyt's Internetside her!

Forsiden af BioNyt nr. 126

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx